Affärsidé – gråa marknader. (”Hur skulle vi kunna veta?”).

Pontus Lindwall VD Betsson AB

Att vadslagning och spel om pengar minsann har funnits i över 2000 år är ett återkommande argument som företrädare för spelbolag använder när det i media  framkommer brister kring deras ansvar gentemot sina kunder. Argumentet som sådant vill belysa att spel har funnits i alla tider, är en mänsklig rättighet och implicerar samtidigt en varning om att det kan finnas ett hot för att spel skulle förbjudas om motpartens argument skulle vinna gehör. Man kan resonera kring gångna tiders seder och bruk men kanske intressantare är att förflytta fokus till den moderna spelmarknaden. Visst, för all del lever det än idag kvar många mänskliga laster som har sitt ursprung för flera tusen år sedan. Vissa av dessa laster omfattas av rättssystemet och betraktas som lagliga medan andra deklareras såsom samhällsomstörtande och skall bekämpas med alla till buds stående medel. Det är kanske lätt att leva sitt liv med en förespegling av att det bara finns två nyanser; svart eller vitt. Tyvärr präglas i stället allas våra liv av mängder av beslut fattade i en gråskala.

Spelbolag som verkar på, enligt deras egen uppfattning oreglerade marknader, (vilket i realiteten ofta innebär hårt reglerade marknader med statliga monopol), benämner ibland dessa som gråa marknader. Det är marknader som på olika sätt försökt att begränsa spelbolagens rätt att etablera sig, marknadsföra sig och som nu i stället ställer upp hinder för vår mänsklighets tusenåriga hävd att ta del av just deras företags unika spelutbud. För inte allt för många år sedan var även den svenska spelmarknaden betraktad, av de spelföretag som stod utanför den svenska spelordningen, som en grå eller oreglerad marknad. 

Inom ramen för det Europeiska samarbetet skall det enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG) generellt råda en fri inre marknad för tjänster. Denna rättighet är dock inte helt oinskränkt, då det finns utrymme för nationella undantag som ett nationellt reglerat monopol eller ett licenssystem. Förutsättningen för nationell lagstiftning är ”ägnad att säkerställa förverkligandet av det åberopade målet om den verkligen på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser behovet av att uppnå målet”. Målet för den tidigare svenska lotterilagen 1994:1000 (och för all del även den nya Spellagen 2018:1138) är uttryckligen att motverka överdrivet spelande och att främja folkhälsan.

I början av 2000 talet började ett antal svenska entreprenörer, att ifrågasätta den svenska ordningen för spel om pengar.  En av dessa pionjärer heter Pontus Lindvall och med sitt bolag Betsson började han tidigt inse vikten av att kunna erbjuda sina spel online. Nedan citat är hämtade ifrån ettpressmeddelande ifrån Betsson AB den 1 Oktober 2010. BETSSON TVINGAS STÄNGA SPELBUTIKEN PÅ GÖTGATAN – IGEN – Betsson AB (cision.com)

”Betsson ansökte 2005 om att få anordna spel i Sverige. Efter att regeringen avslagit ansökan öppnade Betsson i maj 2008 en butik som fungerar som ett internetcafé. Butiken blev snabbt känd som ”Betssons spelbutik” och många kunder valde att komma till butiken för att genom internetterminalerna lägga sina spel hos Betsson på Malta”

Lotteriinspektionen, den dåvarande myndigheten för tillståndspliktigt spel, reagerade och stämde Betsson för brott mot Lotterilagen (1994:100). Efter många turer i de svenska förvaltningsdomstolarna fick Lotteriinspektionen slutligen rätt och VD för Betsson Pontus Lindvall uttalade sig så här i det refererade pressmeddelandet. 

”Vi kämpar för att till slut kunna erbjuda konsumenterna valfrihet även inom spel, men det är en mycket tuff kamp när man slåss mot statligt ägda spelbolag och en statlig spelmyndighet. De agerar gemensamt med enad front medan oberoende och självständighet tycks saknas totalt” 

Vidare citeras Betssons VD Pontus Lindvall i en avslutande kommentar 

”Betsson kommer att fortsätta att verka för att svenska konsumenter ska ha valfrihet vad gäller spel. Jag är säker på att man kommer att se tillbaka på den här tiden som en overklig period då de svenska konsumenterna undanhölls möjligheten att ta del av en verkligt fri och konkurrensutsatt marknad”. ”Jag tycker det är ytterst märkligt att Betsson har rätt att erbjuda sina speltjänster från Malta men inte att marknadsföra dem. Vad är logiken i detta?” avslutar Pontus Lindvall.  

Det var då det. Betsson eller som de även kallar sig BML Group eller t.ex. NGG Ltd med flera andra bolag, numera förlagda på den lilla önationen Malta, lyckades till slut att bräcka det svenska monopolet efter mångåriga prövningar av det svenska rättsystemet. Eller rättare sagt trycket och omfattningen av de bolag som kringgick den svenska lagstiftningen blev för stor. Det var alldeles för svårt att stoppa den massiva marknadsföring som bolagen bedrev i tidningar, radio,  tv och i sociala medier. De hägrande intäkterna blev för stora för landets mediehus och förkämpar inom Tidningsutgivarna (TU), Aftonbladet och Expressen proklamerade om bolagens rätt till yttrandefrihet. Den politiska majoriteten såg sig nödgade att försöka återta kontrollen och sträckte ut en hand mot bolagen om samarbete, återigen för att värna om folkhälsan.

Det pågår fortfarande en kamp inom det svenska rättssystemet för Betsson, BML samt NGG med flera. Denna gång är det några svenska konsumenter som stämt bolagen för att deras liv slagits i spillror på grund av spelbolagens produkter och deras sätt att marknadsföra dessa. I tillägg till de miljarder som bolagen spenderar på annonsering, bedriver de även en mycket omfattande direkt marknadsföring i form av email, telefon samt sms kontakter mot utvalda kunder sk. VIP kunder. 

En kamp som i alla avseenden är än mer ojämn än den som bland andra Pontus Lindvall bedrev fram till omregleringen av spelmarknaden 2018.

Det är under alla omständigheter unikt att en spelare väljer att stämma ett spelbolag, en Davids kamp mot Goliat är i de här fallet ett understatement. Det kapitalstarka spelbolaget sätter in alla resurser och redan under förberedelsen i domstol hänvisar rådmannen oftast till den obalans i styrkeförhållanden och råder därför käranden att försöka få till stånd en förlikning. Vägen till att ens kunna presentera en välgrundad stämning är förstås väldigt lång. Många advokatbyråer är redan anlitade som rådgivare inom spelbranschen och kan därför inte åta sig några uppdrag som kan gå emot sina övriga kunders intressen. Det är oerhört svårt för en konsument som har förlorat allt, inte bara ekonomiskt utan även i form av förlorat förtroende bland anhöriga och vänner. Inte sällan står den drabbade konsumenten helt själv, utblottad utan stöd ifrån utomstående. Från myndighetshåll och allmänheten varierar kunskapsnivån enormt, ett stort stigma, där konsumenten förebrår sig själv och känner stor skuld och skam för att ha dragits ned i avgrunden med sitt spelande. Inte helt olikt de känslor som även bedragna människor känner, det är svårt att berätta och man förstår inte hur man kan ha fastnat för bluffen. En juridisk person, dvs ett företag, kan inte åtalas för bedrägeri, även om bolaget agerat bedrägligt. 

Vad är det då som skiljer de spel som spelades för över 2000 år sedan. För det första handlade det då om vadslagning på djur som slåss, såsom tuppfäktning och hundslagsmål. Detta är som alla vet inte tillåtet idag. Dagens spel är online och kan spelas på olika plattformar dygnet runt och var som helst. Matcher och sportevents pågår världen över där varje moment kan spelas på. Exempelvis vem vinner nästa game i en tennismatch, nästa målskytt, nästa hörna etc. Det har även förekommit spel på vem som får nästa gula kort i fotboll eller nästa utvisning i hockey men till och med spelbolagen insåg att detta var moraliskt förkastligt eller rättare sagt att det potentiellt kunde leda till att sådana situationer kunde manipuleras och leda till förluster för spelbolaget. Forskningen visar att snabba spel mellan insats och utfall är de som genererar mest intäkter. Det är även dessa spel som skapar mest spelproblem och betraktas som farligast ur ett beroendeperspektiv.

I samband med att de nya bolagen vann fäste på den svenska spelmarknaden introducerades ett antal nya spel som inte tidigare erbjudits svenska konsumenter eller som annars var kraftigt omgärdade av diverse begränsningar och som reglerade de etablerade och tillståndspliktiga spelbolagen. 

En variation av mycket snabba spel online erbjöds samtida med ”Betssons spelbutik”, på sidor som föreföll vara enkom för en svensk målgrupp. Sidorna var svenskspråkiga, kundtjänstmedarbetarna var svenska, valutan var i svenska kronor, spel erbjöds på svenska events, matcher där bilder flankerades av svenska kändisar. Mycket lite, om något, förtäljde att detta var en sida från ett utländskt bolag utan koppling till Sverige och att det var förbjudet för bolaget att rikta sin verksamhet mot svenska konsumenter. Spelens slumpgenerator presenterades enligt bolaget testade och godkända av Svenska Statens Kriminaltekniska Laboratorium numera NFC. Spelbolaget Betsson benämdes på samma sätt som det svenska moderbolaget.  

När en kund registrerat sitt spelkonto, var det möjligt att spela bland annat på casino slots, som var särskilt begränsat och lagfäst i Sverige till de statliga fysiska casinona i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall samt förekom även på färjorna i internationell trafik. Nu tillgängligt 24timmar om dygnet, varhelst där det finns tillgång till internet. 

De kunder som provade på att spela på dessa sidor började tämligen omgående att få direktreklam i form av email, telefon samt sms ifrån svenska handläggare som erbjöd ett nytt fenomen på den svenska spelmarknaden – Bonusar. Bonusar är traditionellt förknippat som ett ekonomiskt incitament, en form av monetär belöning. I den nya spelmarknaden var istället bonusar ett slags lockbete, motiverat för konsumenten att kostnadsfritt pröva nya snabba spel såsom casino slots, dels att motsvara någon form av fiktivt värde för konsumenten. Vanligtvis betingade bonusen inte något egentligt värde då det var behäftat med omsättningskrav vilket innebar att om kunden satt in 100kr låste sina pengar att spela för upp till 3500kr. 

Casino slots är utformat som en ”enarmad bandit” fast i digital form. Ljud och ljuseffekter samverkar med många nära-vinst moment. Spelformen har oftast en hög återbetalnings-procent, dvs att vid 97% return to player, så vid varje spelad 100 kr är det statistiskt fastställt att spelaren återfår 97 kr. Det är med andra ord närmast riskfritt för spelbolaget att dela ut en Bonus. Spelformen casino var ingen ny spelform utan det nya var att den nu fanns tillgänglig överallt och att bolaget kunde följa samtliga spel som konsumenten spelade, och kunde därmed skicka ut bonusar och påminna om spelandet avtog. De psykologiska effekterna av de många repetitiva momenten vid casino slots har varit välkända inom forskningen Gambling and Free Will – B.F. Skinner | with Subtitles – YouTube 

Likt duvan i B.F Skinners experiment fortsätter spelaren att spela. Den upptas nu fullständigt av att vinna tillbaka förluster och få ett nytt frö att så av hopp. Samtidigt har konsekvenserna av beroendet eskalerat, upptagenheten av spelet påverkar sömnen, familjelivet och arbetet. Spelaren blir alltmer frånvänd ifrån omgivningen och besparingarna, lönen försvinner lika snabbt som den sätts in. Spelbolagen lockar med helgbonusar i samband med lön. 

Det kan för många vara svårt att förstå de processer som styr över vilka individer som utvecklar ett beroende. Oavsett vilken forskning som presenteras eller vad man på individuell nivå anser om forskning generellt kan man ofta enas om att den som inleder ett spel inte har för avsikt att totalt ödelägga sitt liv. Tror att de flesta någon gång prövat något av de spel som har en mindre  benägenhet att framkalla skada. Att spela någon gång anses av de flesta vara ett oskyldigt nöje. Det är viktigt att skilja på spel och spel, även om alla spelformer kan bidra till spelberoende.

Så vad händer då med konsumenten som spelar spelbolagets snabba spel och frekvent mottar nya erbjudanden om spel? Förmodligen tänker ni att spelbolaget med stöd av den nya digitala tekniken tar kontakt med kunden som nu plötsligt ägnar mer och mer tid åt spelbolaget, lägger fler och större insättningar per spel? Omsorg om kunden är ju så viktigt enligt bolagen, som tävlar i att överträffa varandra om hur tryggt och säkert det är att spela på just deras sida. Tyvärr visar erfarenheten ifrån flera fall att det inte fungerar så i praktiken. Förlorande kunder blir istället VIP kunder och marknadsföringen intensifieras, vinnande kunder limiteras. Bonusbeloppen blir högre och kunden blir föremål för ett lojalitetsprogram, där man även erbjuds cash-back, resor och gåvor. Kunden får en personlig handläggare, som kan följa varje spel och som matchar varje erbjudande i takt med att pengarna strömmar in till bolaget. Enligt Folkhälsomyndigheten (Swelogs) undersökning så står 15% av spelarna för 75% av intäkterna. Det är alltså en mycket liten, men väldigt lukrativ kundgrupp, som har oturen att fastna i spelbolagets VIP-program. Ibland träffas de alla på något av de events som spelbolaget anordnar, lägger några bet och betraktar de andra förlorade och förlorande kunderna.  

För att finansiera sina övriga kostnader börjar spelaren att låna pengar till hyra och mat. Blancolånen ersätts så småningom av sms-lån, och dödsspiralen har satts i gång med räntor som äter upp allt. Under falska förespeglingar lånas pengar av släkt, vänner och affärsbekanta. När beroende är som starkast är det tillgången på pengar som avgör hur stora förlusterna blir. Inte sällan övergår jakten på pengar för att spela och att försörja sig på sätt som bryter mot lagen. Trots miljoner i förluster och tusentals spelomgångar hävdar spelbolaget att de inte kunde veta att det skulle vara något problem för konsumenten. 

När allt kraschar i botten av dödsspiralen, har spelaren bränt sin ekonomi, andras pengar och står ensam med sin skuld och skam. Hur kunde jag hamna här, allt är över…

För alltför många fd spelare och VIP kunder tar resan och även livet slut här. Suicidrisken är 15 gånger större för spelberoende eller 1500%. Ni har säkert läst om en del i tidningarna, inte sällan bredvid en spelannons. Jag har lärt känna en del och träffat deras anhöriga.

Men många..de allra flesta går vidare, finner stöd, behandling och förståelse. Med insikt om problematiken stärks individen och några få finner styrka att berätta om vad de gått igenom. Enligt folkhälsomyndigheten drabbas 30 000 individer per år av allvarliga spelproblem, närmare 250 000 anhöriga drabbas indirekt. Nu har tre individer samlat kraft att rättsligt kämpa mot spelbolagens metoder.

Hur skall vi ha det? Skall vi ha en spellagstiftning som är ”ägnad att säkerställa förverkligandet av det åberopade målet om den verkligen på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser behovet av att uppnå målet” dvs att skydda konsumenterna från överdrivet spelande. Eller skall vi i stället öppna dörren för alla spelbolag med som något drömskt i blick talar om förutsättningarna för spel om pengar för över 2000 år sedan. 

Vi kan inte vänta längre, det kommer 30 000 nya individer nästa år som förlorat allt, familj, jobb och som kan ha begått brottsliga handlingar för att mata sitt beroende. Har vi tur finns det bland dessa en tiondels promilles chans att det finns någon som orkar ta fighten mot spelbolagens rovdrift. 

Redan nu på torsdag den 20 April får vi en indikation på det svenska rättssystemets inställning. Då kommer domen i tvisten mellan en ensam spelberoende konsument och börsbolaget Betsson AB. Domstolen har att bedöma om svensk lag ska skydda svenska sårbara konsumenter eller om vi ska värna rätten för giriga spelföretag på Malta att rikta sin verksamhet mot just dessa konsumenter.

Det är för övrigt en stor skam att en ensam, utsatt spelberoende individ ska behöva utsätta sig för det här. Att ensam gå upp i domstol mot en börsjätte som har obegränsade resurser, för att försöka få sin upprättelse. Det är pinsamt att vi kunde låta det går så här. Det här borde svenska politiker och myndigheter löst för längesedan. Det som känns oroligt just nu är att ansvarig tillsynsmyndighet – Spelinspektionen verkar låta det hända igen, precis just nu. Men det är en helt annan historia.

Betssons VD Pontus Lindwall var för övrigt kallad som vittne i huvudförhandlingen i nämnda mål i Uppsala för ett par veckor sedan. Efter att ha jobbat 25 år i företaget var det enda han kunde svara ”Jag jobbar inte med de frågorna. Jag jobbar med aktiemarknadsfrågor”. Häpnadsväckande men inte oväntat. Det har varit Betssons strategi i många år nu – ”hur skulle vi kunna veta?” Den som vet allt om VIP-kundernas lönsamhet, om veckovis cashback och om gråa marknader är Lindwall själv. Han är inte bara ansvarig för affärsupplägget som VD – det är han som har skapat det. Eller som några börspodd-profiler uttryckte det: Han är en mästare på tillväxt men man kanske inte ska gräva så mycket i varifrån pengarna kommer!? Eller så bör man det? Time will tell…

/ Magnus