Kärrbrink förklarar

Den avgående VD:n för Svenska Spel, Jesper Kärrbrink, har i olika medier uttalat sig den gångna veckan. Han är nöjd med vad han har presterat och det framgår med all önskvärd tydlighet att han inte är intresserad av att leda bolaget nu, när en mer ansvarstagande spelpolitik är i antågande.

Han avslöjade själv dilemmat som han levt med och hans egen uppfattning i frågan:

– ”Vi skall vara världsledande vad gäller socialt spelansvar men vi kan inte göra detta in absurdum, vi befinner oss på en kommersiell arena och slåss med konkurrenterna om spelarnas gunst”.

Han har alltså bara gjort det allra mest nödvändiga vad gäller spelansvar men varit skicklig på att lyfta fram dessa åtgärder och fått det att låta som om Svenska Spel skulle vara så till den milda grad ansvarstagande. Allt för att undvika att dra på sig onödig kritik. Det har nog inte varit någon lätt uppgift. Å ena sidan ansvar, å andra sidan krav på intäker och marknadsandelar. Uppdragsgivarnas inställning är också att det är bättre att missbrukarna missbrukar hos Svenska Spel så att intäkterna kommer staten tillgodo (till vilken nytta undrar 30.000 spelberoende i akut behov av hjälp)

Detta är en alltför defensiv inställning om man vill behålla ambitionen att vara världsledande i spelansvar. Då måste man gå i bräschen och sätta ned foten mer ordentligt, vilket vi hoppas nu skall ske.

Ett märkligt uttalande från Kärrbrink var när han uttryckte sin oro över eventuellt uteblivna framtida intäkter hos mediebolagen och Svenska Spels reklambyråer med anledning av den mer ansvarstagande inriktningen.

-”Vi kan ju inte köpa avskräckande reklam för 320 miljoner om året”.

Annonskonjunkturen skall nog ha sin gång och det är inget som Svenska Spels ledning skall behöva oroa sig över eller ta ansvar för, lika lite som bidraget från staten till svensk idrottsrörelse.

Nej, Kärrbrink hade säkert många kvaliteter men han jobbar nog bäst med tillväxt som mål. Någon större anhängare av spelansvarsfrågor var han inte.

Detta är nu historia. Nu blickar vi framåt och förväntningarna är stora…

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>

Fler avhopp

Ytterligare två chefer väljer att lämna sina uppdrag hos det statliga spelbolaget Svenska Spel. Det är de två divisionscheferna Mathias Hedlund och Annica Axelsson som väljer att hoppa av till följd av regeringens önskemål om en mer restriktiv inriktning.

– ”Med den ambitionsförändring som bolaget nu står inför är det naturligt för oss att välja att gå vidare”, säger de i ett gemensamt uttalande.

Svenska Spels VD avgår

Svenska Spels VD Jesper Kärrbrink meddelade på måndagen att han lämnar sin post som VD för det statliga spelmonopolet. Han motiverar sitt avhopp med att han inte är överens med ägaren och uppdragsgivaren om hur bolaget skall drivas.

Han har därför i samråd med styrelsen kommit överens om att det bästa är att hitta en efterträdare.

Avhoppet sker kort tid efter det att Margareta Winberg valts som ny ordförande för bolagets styrelse.

– ”Delar man inte ägarens grundläggande inställning till hur bolaget skall styras kan man naturligtvis inte leda företaget” var Winbergs kommentar.

Detta var naturligtvis nödvändigt om man på allvar vill förändra det statliga spelmonopolet i grunden. Det hade varit en omöjlig uppgift för Kärrbrink att driva igenom erforderliga förändringar med någon större trovärdighet.

En ny VD med nya instruktioner har lättare att implementera det nya fokuset på spelansvar i organisationen.

Det skall bli mycket spännande att se på vilket sätt bolaget ändrar sin profil i grunden. Upp till bevis Winberg…

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>

Upp till bevis Winberg

Margareta Winbergs uppgift som ny ordförande för Svenska Spel är att genomföra såväl kosmetiska som mer djupgående förändringar. Sverige är under bevakning av EU-kommissionen och Svenska Spel måste visa att de tar ett rejält socialt ansvar om det skall göras undantag från principen om fri konkurrens. Detta måste också kommuniceras på ett tydligt sätt.

I en intervju på E24 näringsliv är Winberg idag kritisk till VD Jesper Kärrbrink och hon menar att bolaget gjort för lite när det gäller socialt ansvar. Hon säger också att det kan bli aktuellt med avskräckande TV-reklam som varnar för spelmissbruk, istället för tvärtom, som nu.

Samtidigt menar hon att vinsten om 5,2 miljarder ligger på en bra nivå och hon har inga problem med att behålla Vegas-maskinerna som är Svenska Spels största kassako med en årlig omsättning på knappt 2 miljarder.

Vidare så menar hon att det är ett gott betyg att antalet spelmissbrukare ligger konstant på 130.000 personer…

På frågan om spelandet hos Svenska Spel ska öka svarar hon att hon inte har något emot det om det kan paras med ökad kontroll och ansvarstagande. Alla är barn i början men Winberg måste övertyga finansministern att den uppgiften blir omöjlig. Om man på allvar vill komma åt problemspelandet så måste det få kosta i form av vinst och vinstmarginal.

Jag hoppas att Winbergs målsättning är att färre skall fastna och att fler skall få hjälp ur sitt missbruk och att det inte bara handlar om att kommunicera med EU-kommissionen.

Ingen har väl missat Svenska Spels ”lagom-kampanj”. De hänvisar till sin sajt och de frivilliga verktyg som finns tillgängliga. De menar att bara individen själv kan bedöma vad som är lagom. De slår sig för bröstet och tycker att det räcker för att kalla sig ”världsledande” i grenen spelansvar.

Under 2007 spenderade statligt ägda Svenska Spel 320 kronor på marknadsföring. Samma år satsade staten 28 miljoner kronor på att förebygga spelberoende. Lagom!?

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>

Skriv om socialtjänstlagen

En spelare som är på väg in i problem utvecklar en förmåga att dölja och förtränga sitt spelande för sin omgivning och även för sig själv. Det är tyvärr alltför få spelmissbrukare som på ett tidigt stadium inser att de har problem, ger upp och söker hjälp. Istället får det ofta gå lång tid och inte sällan slutar det med en krasch där det avslöjas att spelaren har svikit och lurat anhöriga, kanske har gjort kriminella handlingar eller att ens partner ställer ett ultimatum. En spelberoende har ångest och väljer att döva densamma med spel. Han har också en naiv föreställning om vinst och att kunna ställa saker tillrätta.

Anledningen till att få söker hjälp tror jag beror på flera saker. Det är mycket skam och skuldkänslor inblandade. Spelberoende betraktas ännu inte fullt ut som ett accepterat beroendetillstånd och kunskapen kring spelberoende hos olika samhällsfunktioner är fortfarande liten. Dessa skam och skuldkänslor blir naturligtvis ännu större om bemötandet hos socialtjänst eller sjukvården inte är proffessionellt. Det syns heller inte på utsidan att du lider av spelberoende. Du kan hamna djupt in i ett beroende och spela anonymt under lång tid innan bubblan spricker.

Vid ett fullt utvecklat spelberoende mår du som spelare bra när du spelar och riktigt dåligt när du inte gör det. Du utvecklar en högre tolerans och missbruket har därför en tendens att accelera snabbt mot slutet.

En bra första åtgärd är att skriva om socialtjänstlagen så att det tydligare framgår att även spelmissbruk ligger under socialtjänsternas ansvar. Idag är skrivningen i lagen luddigt formulerad vilket ger utrymme för tolkning och godtycklighet. I förarbetena till lagen framgår dock att du som spelmissbrukare har rätt till någon form av hjälp. Om du inte är nöjd med bemötandet eller handläggningen av ditt ärende så försök stå på dig. Har du missbruksproblem som du själv inte kan hantera så skall du erbjudas någon form av hjälp. Jag själv hade tur och träffade en handläggare som tog mig och mitt problem på allvar men jag vet att många inte har den positiva erfarenheten.

Håll utkik på spelnykter.se när den öppnas. Jag kommer där att reda ut vilka behandlingsalternativ som erbjuds.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>

Vad är spelberoende?

Spelberoende är ett starkt beroendetillstånd som gör att den drabbade har svårt att kontrollera sin lust att spela om pengar. Olika beroendeformer ger samma effekter på hjärnan oavsett om det rör sig om spel, narkotika eller alkohol. När man intar en drog eller utför en handling (spel) aktiveras hjärnans belöningssystem och det produceras en signalsubstans som kallas dopamin, vilket skapar ett välbefinnande och en känsla av tillfredsställelse. Vissa väljer att kalla det ”kick”. Dessa positiva minnesbilder etsas fast i storhjärnsbarken och minnet av tillfredsställelsen gör att du vill göra det igen. Dessa minnen kan sitta kvar under lång tid och kan utlösas efter mycket lång tid av avhållsamhet.

Den här belöningseffekten är en del av det primitiva motivationssystemet hos människan. Det har till uppgift att försäkra sig om att viktiga överlevnadsbeteenden uppfattas som belönande.

Ju snabbare belöningen kommer, desto större är risken för att utveckla beroende. Snabb och direkt respons på en handling gör att man gärna vill upprepa den. Det är alltså ingen slump att spel som Internetpoker och Vegas-maskiner fostrar många spelberoende just nu!

Det finns vissa gemensamma kännetecken för ett beroende, oavset om det handlar om substanser som alkohol, narkotika och läkemedel eller om beteenden som spel om pengar, dataspelande eller shopping.

Mycket mer om detta på spelnykter.se som beräknas öppna inom kort…

Ordet Spelnykter

Ordet spelnykter är hämtat från språkrådets lista över nya ord 2007 och det lär betyda ”person som blivit fri från sitt spelberoende”. Frågan är dock om det någonsin går att bli ”fri” från spelberoendet. I likhet med andra missbruk så måste spelaren lära sig att leva utan sin ”drog” och om han lyckas bör han betrakta sig som ”spelfri spelberoende” och vara på sin vakt under resten av sitt liv. Det är mycket sällsynt att en spelberoende kan återgå till ett normalt spelbeteende och som i annan missbruksvård så är den absoluta rekommendationen att helt avstå.

Jag tycker att spelnykter är ett bra ord och begrepp men vi har valt att ge det en något annorlunda definition och innebörd.

Spelnykter innebär för oss att:

* Du är spelfri

* Du inser att du mår bättre av att inte spela

* Du har blivit av med eller kan hantera ditt spelsug

* Du förstår att du aldrig kan spela ”normalt” och avstår därför helt

Ordet nykter är ju välkänt och då det finns många likheter mellan spelberoende och den mer accepterade beroendesjukdomen, alkoholism, så blir också innebörden i ordet lätt för många att förstå.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>