Kontoutdrag och spelredovisning

1148457_44590166Ett sätt att kommunicera med spelarna är att lämna en tydlig redovisning av hur spelandet har sett ut under en tidsperiod. Hur mycket är satsat, vunnet och förlorat? Hur mycket är insatt och uttaget från spelkontot?

En problemspelare har en förmåga att glömma och förtränga förluster och sin insats. Vi ser det inte som att vi förlorar pengar utan att vi är nära att vinna pengar. Vi behöver se svart på vitt hur verkligheten har sett ut. De friska spelarna bör uppfatta det som en fin service att tydligt kunna se betalda spel och vinster. Om man gör det obligatoriskt med spelkortet så förvissar sig också Svenska Spel om att samtliga spelare får detta kontoutdrag och besked om hur spelandet har sett ut.

Idag kan man se transaktion för transaktion 12 månader tillbaka om man loggar in på spelkonto på internet. Jag efterlyser alltså ett tydligare dokument som är mer lättillgängligt och där man översiktligt sammanfattar spelandet tex en gång per halvår. Detta dokument skulle Svenska Spel kunna kosta på sig att skicka ut per brev. Det skall också naturligtvis finnas tillgängligt att hämta på internet.

När det avslöjades att jag var spelmissbrukare och spelberoende så tog jag kontakt med Svenska Spel och bad om att få ett utdrag över betalda spel och vinster samt ett kontoutdrag från det att mitt spelkonto öppnades år 2000. Jag fick besked om att det inte är möjligt. Efter mycket mailkontakter och telefonsamtal med alltifrån kundtjänst till VD så fick jag så småningom besked om att det visserligen skulle vara tekniskt möjligt men att det saknades resurser. Det skulle vara för kostsamt och de hade inte tid med sådant. Svenska Spel som omsätter drygt 21 miljarder kronor och tjänar styva 5 miljarder årligen hade inte resurser att hjälpa en av sina ”bästa” kunder med ett kontoutdrag! Ett knappt år senare och med polisens hjälp fick jag nästan kompletta uppgifter. Jag hoppas verkligen att de har sett över och ändrat dessa rutiner sedan dess. Så kan man inte behandla en kund, inte ens om man sitter i monopolställning.

Naturligtvis finns uppgifterna lagrade och sannolikt i 10 år. De tillhandahåller ju ett konto och bör väl därmed omfattas av lagen om penningtvätt. Om så inte är fallet så är detta någonting som kanske behöver ses över. Internationell forskning visar att 2 % av spelarna står för 20% – 50% av omsättningen, beroende på spelform. Alla dessa pengar är naturligtvis inte helt vita och legala. Bara det talar för att det bör vara obligatoriskt med spelkort, spelkoll och tydlig redovisning.

Fler förslag inom kort…

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>