Låt spelkort vara obligatoriskt

butiksinloggning_300x2001

Mitt nästa förslag till Svenska Spel i syfte att stärka spelansvaret och värna om folkhälsan är att göra det obligatoriskt med spelkort även vid kontantspel hos spelombud. Idag är det frivilligt att skaffa ett spelkort och du väljer själv om du vill använda det.

Över 1 miljon spelare har frivilligt skaffat detta kort och syftet har nog främst varit vinstbevakning och att undvika att bli utan vinst om man skulle slarva bort sitt spelkvitto.

Om det vore obligatoriskt med spelkort så skulle såväl spelaren som Svenska Spel få en överblick över hur mycket som är satsat, vunnet och förlorat under en viss tidsperiod. Spelkortet har ett tillhörande personligt konto och även eventuellt spel över internet och mobiltelefon bokförs på detta konto. Du får således ett grepp om din totala spelhistoria. Precis som med verktyget spelkoll så väljer väldigt många av de som är i riskzonen eller som redan har utvecklat ett beroende att inte skaffa eller använda spelkort. Svenska Spel kan därför inte kommunicera med de som allra mest skulle behöva en påminnelse om sitt farliga spelbeteende.

Först med spelkortet blir övriga hjälpverktyg som spelkoll, spelpaus och spelbudget tillgängliga. Med obligatoriskt spelkort säkerställs också att inga minderåriga har möjlighet att spela hos spelombud.

Jag anser att spelkortet skall vara obligatoriskt för allt spel inklusive Vegas-maskinerna. Möjligen skulle lotter kunna exkluderas.

Kombinationen med obligatoriskt spelkort och obligatoriskt med ”spelkoll” skulle vara en satsning på spelansvar värd namnet. Rätt kommunikation och rätt kombination av åtgärder vid rätt tidpunkt till de spelare som uppvisar ett riskbeteende skulle på sikt leda till ett betydligt sundare spelande hos Svenska folket.

Detta kan möjligen uppfattas som ett drastiskt förslag men jag tror att de allra flesta skulle kunna tänka sig denna uppoffring. En frisk spelare skall heller aldrig behöva dölja för någon hur mycket han spelar. De som möjligen skulle uppfatta detta som en ”inskränkning av den personliga integriteten” och ”förmynderi” vänjer sig nog snabbt vid denna nyordning och efter ett tag så är det bara fördelar.

Svenska Spel själva hävdar att spelansvar är ett konkurrensmedel och att deras bärande strategi är ”ansvar före vinst”. Nu återstår det att se om uppdragsgivarna kan ställa upp på det intäktsbortfall som rejäla spelansvarsåtgärder naturligtvis kommer att leda till.

Fler förslag på åtgärder inom kort….

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>