Sammanfattning av åtgärder

Jag har under de senaste veckorna, här på bloggen, publicerat ett antal förslag på åtgärder som jag skulle vilja se att Svenska Spel (SvS) genomför. Det handlar om att leva upp till de överordnade syften som följer av den svenska spelregleringen och att värna om folkhälsan genom att stärka spelansvaret. Det har nu blivit dags att sammanfatta. Det blev en lång önskelista: 

 •  Obligatoriskt med spelkort för allt spel inklusive Vegas.

 •  Obligatoriskt med spelansvarsverktyget ”spelkoll”.

 •  Obligatoriskt med insättnings- och spelbudget.

 •  Konsekvenser vid onormalt beteende och uppenbart missbruk.

 •  Kommunicera med spelare som uppvisar problembeteende.

 • Övervakning och kontroll av onormala transaktioner.

 • Obligatoriskt med halvårsvisa självtest.

 • Tydlig spelredovisning och kontoutdrag halvårsvis.

 • Kraftigt reducera reklamflödet.

 • Samma summa som investeras i reklam årligen bör investeras i förebyggande åtgärder  mot spelberoende.

 • Viss andel av reklamen bör vara ”icke kommersiell” och avskräckande.

 • Informera tydligare om spelens konstruktion och om riskerna med spel. Såväl i reklam, på spelkonto på internet och i butikerna.

 • Diskretare uppskyltning i butik.

 • Sluta med ”otillbörliga” tilläggserbjudanden.

 • Behovsorienterad säljmetodik hos ombuden.

 • Fundera över nyttan med Vegas-automaterna. Fördelar kontra nackdelar. Lägga ned?

 

När detta är genomfört kan det vara intressant med kanalisering. Först då känns det okej att öka mediainvesteringarna i takt med konkurrenterna, i syfte att kanalisera spelandet till det säkrare alternativet Svenska Spel.

När detta är genomfört bör också regeringen bevilja SvS:s ansökan om höjd återbetalning till spelarna för att göra dem lika attraktiva som konkurrenterna.

Allt det här kommer att kosta pengar i form av lägre vinst och minskat årligt bidrag till statskassan men vi vill väl alla ha en sund och ansvarstagande spelmarknad i Sverige? Alla förslag skulle gå utmärkt att genomföra och mycket få friska spelare skulle ha några problem med att underkasta sig förändringarna. Jag tror faktiskt att dessa åtgärder på sikt kommer att innebära att Svenska Spel stärker sina kundrelationer.

Det handlar alltså om pengar men vi vill väl alla att färre skall fastna i och att fler skall komma ur ett destruktivt spelbeteende? Nu är det upp till bevis Winberg, Borg och ni andra….

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>