Lions och Hjärnfonden

Nu inleds Lions och Hjärnfondens samarbete för att motverka beroendesjukdomar. Lions huvudfokus just nu är att arbeta mot våld och droger. Under 2009 skall de tillsammans med Hjärnfonden informera och samla in pengar till forskning om beroendesjukdom, bland annat spelberoende.

Man hoppas att under kampanjåret 2009 kunna samla in 30-40 miljoner kronor. Pengarna skall gå till hjärnfonden och användas till stipendier och anslag till beroendeforskare.

De har också en förhoppning att via information kunna ändra synen på beroendesjukdom.

– ”Fortfarande ser många på alkoholism och spelberoende som en moralisk fråga. Att den som har beroendet har en ”dålig karaktär”, berättar hjärnfondens ordförande Kjell-Olof Feldt.

Lars Olsson som är professor i Neurobiologi vid Karolinska institutet och styrelseledamot i hjärnfonden är positiv inför framtiden. Han menar att Svensk forskning ligger i framkant och att våra forskare bidrar med viktiga pusselbitar för att förbättre världshälsan.

– ”Eftersom de kemiska och strukturella förändringarna i hjärnans belöningssystem i huvudsak är likartade oavsett vilket beroende det gäller, kommer kunskap inom ett beroendeområde att kunna överföras till ett annat. Detta kommer att leda till nya och förbättrade behandlingsmetoder”, säger Lars Olsson.

Han tror också att skadorna och kostnaderna för beroenden kommer att minska i takt med forskarnas ständiga framsteg.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statliga bidrag med syfte att stödja kvalitativ neuroforskning.

Lions har 13.000 medlemmar i Sverige och deras uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor.

Nu hoppas vi att även staten tar sin del av ansvaret och formulerar om ägardirektivet till det statliga spelbolaget på ett sådant sätt att färre fastnar i spelberoende i framtiden.

Det går men det kostar….

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>