Har du kontroll?

Har du någon gång spelat i syfte att vinna tillbaka tidigare förluster? Händer det att du spelar för mer pengar än vad du på förhand tänkt dig? Har du ibland dåligt samvete över att du ägnar tid åt spel, som du istället borde ägnat åt arbete, studier eller familjen? Du bör då se det som en varningsklocka och det är dags att ta en allvarlig funderare över dina spelvanor.

En frisk spelare skall adrig behöva dölja för någon hur mycket han spelar. Han skall också när som helst kunna avstå spel under en period, utan problem. Om du är orolig över att du själv eller en anhörig börjar tappa kontrollen över spelandet så börja med något av följande:

  • Bestäm dig för att hålla dig helt spelfri under två veckor. Om du inte lyckas eller får abstinenssymptom bör du överväga att söka någon form av hjälp.

  • Bokför under en månad samtliga spel och vinster i kronor, i syfte att få en uppfattning om hur mycket pengar som egentligen går åt. Det är annars lätt att du kommer ihåg vinsterna men glömmer förlusterna och din insats. Fråga dig själv om du har råd att spela i den omfattningen och om det är värt det? Fråga dig själv om du utan problem kan redovisa utfallet för din partner eller din bästa vän? Om svaret på någon av frågorna är nej så bör du försöka begränsa ditt spelande. Om du inte lyckas på egen hand så bör du överväga att söka hjälp.

 

  •  Bokför under en månad hur mycket tid du totalt lägger på ditt spelande i syfte att se hur mycket tid som egentligen går åt. Fråga dig själv om du under perioden har försakat något annat viktigt i ditt liv och om det har varit värt det? Fråga dig själv om du utan problem kan redovisa utfallet för din partner eller din bästa vän? Om svaret på någon av frågorna är nej så bör du försöka begränsa ditt spelande. Om du inte lyckas på egen hand så bör du överväga att söka hjälp.

Ju tidigare spelaren får insikt i att han har riskabla spelvanor, desto större är möjligheterna till att lyckas genomföra  de förändringar som krävs.  Den som har hamnat i problem ser sig  inte som spelberoende och ofta förekommande påstående är ”Jag kan sluta när jag vill” och ”jag har kontrollen”. Det kan därför vara bra om du som är anhörig eller god vän föreslår/kräver att spelaren genomför ovanstående aktiviteter.  

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>