Har du kontroll?

Har du någon gång spelat i syfte att vinna tillbaka tidigare förluster? Händer det att du spelar för mer pengar än vad du på förhand tänkt dig? Har du ibland dåligt samvete över att du ägnar tid åt spel, som du istället borde ägnat åt arbete, studier eller familjen? Du bör då se det som en varningsklocka och det är dags att ta en allvarlig funderare över dina spelvanor.

En frisk spelare skall adrig behöva dölja för någon hur mycket han spelar. Han skall också när som helst kunna avstå spel under en period, utan problem. Om du är orolig över att du själv eller en anhörig börjar tappa kontrollen över spelandet så börja med något av följande:

  • Bestäm dig för att hålla dig helt spelfri under två veckor. Om du inte lyckas eller får abstinenssymptom bör du överväga att söka någon form av hjälp.

  • Bokför under en månad samtliga spel och vinster i kronor, i syfte att få en uppfattning om hur mycket pengar som egentligen går åt. Det är annars lätt att du kommer ihåg vinsterna men glömmer förlusterna och din insats. Fråga dig själv om du har råd att spela i den omfattningen och om det är värt det? Fråga dig själv om du utan problem kan redovisa utfallet för din partner eller din bästa vän? Om svaret på någon av frågorna är nej så bör du försöka begränsa ditt spelande. Om du inte lyckas på egen hand så bör du överväga att söka hjälp.

 

  •  Bokför under en månad hur mycket tid du totalt lägger på ditt spelande i syfte att se hur mycket tid som egentligen går åt. Fråga dig själv om du under perioden har försakat något annat viktigt i ditt liv och om det har varit värt det? Fråga dig själv om du utan problem kan redovisa utfallet för din partner eller din bästa vän? Om svaret på någon av frågorna är nej så bör du försöka begränsa ditt spelande. Om du inte lyckas på egen hand så bör du överväga att söka hjälp.

Ju tidigare spelaren får insikt i att han har riskabla spelvanor, desto större är möjligheterna till att lyckas genomföra  de förändringar som krävs.  Den som har hamnat i problem ser sig  inte som spelberoende och ofta förekommande påstående är ”Jag kan sluta när jag vill” och ”jag har kontrollen”. Det kan därför vara bra om du som är anhörig eller god vän föreslår/kräver att spelaren genomför ovanstående aktiviteter.  

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>

Annonser

Dags för insättningsbudget

Nu inför Svenska Spel (SvS) insättningsbudget för allt spel på svenskaspel.se som man annonserade tidigare i våras. Det innebär att alla som vill spela över internet måste bestämma sig för hur mycket pengar som maximalt kan överföras till sitt spel-konto per vecka. Denna gräns gäller alla spel på svenskaspel.se, inklusive poker och spel i mobilen. Denna veckovisa insättingsbudget ersätter den tidigare frivilliga spelbudgeten som innebar att du satte en gräns för hur mycket du maximalt kunde spela för varje månad. 

 

Alla verktyg som hjälper spelaren att hålla koll på och begränsa sitt spelande är naturligtvis bra och spelbudget är bra. Du kan i och för sig fortfarande spela dygnet runt för hur mycket pengar du vill. Det är du själv som sätter gränsen och ingen kommer att ha några synpunkter men förhoppningsvis sätter du budgeten vid ett tillfälle där du är i en sansad sinnesstämning och tänker efter. Du undviker alltså möjligheten att sedan “spela i affekt” och jaga ikapp förluster.
                                                                                                                                                
Den stora massan människor spelar för nöjes skull och har inga problem med att spela måttligt eller att avstå spel och ser det därför inte heller som något märkvärdigt att sätta en veckobudget. För att komma åt riskspelarna och de potentiella spelmissbrukarna så är det nu viktigt att SvS kommunicerar med spelare som sätter en orlimligt hög budget eller som frekvent höjer sin veckobudget.  Det skulle då kunna vara lämpligt att mer riktat erbjuda något av de övriga hjälpverktygen som ”spelkoll” och ”spelpaus”. Ännu bättre att uppmuntra till självtest eller kontakt med stödlinjen eller annan ”spelrådgivare”.

Det allra bästa vore att göra det obligatoriskt med spelkort för alla i kombination med det utmärkta och avancerade hjälpverktyget ”spelkoll”.

Slå er inte till ro nu Svenska Spel. Det här en bra början men det finns oerhört mycket mer att göra om man på allvar vill få ned problemspelandet. (Läs mer om mina förslag i inlägget ”sammanfattning av åtgärder”).

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>

Spelberoende finns överallt

Vi spelberoende finns i alla samhällsklasser. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och personliga egenskaper. Spelberoende handlar inte om bristande karaktärsdrag eller om intelligens. Det vi har gemensamt är att vi inte kan hantera vår lust att spela om pengar.

Det finns alltså stora individuella variationer bland oss spelberoende och det finns inte någon enkel schablonbild som ”experter” ibland vill göra gällande. Enligt den nationella folkhälsoenkäten 2007 så har ca 3,5% av den Svenska befolkningen riskabla spelvanor.

Om man tar del av statistiken så finner man att problemen är vanligare bland unga män i storstad, personer med ekonomiska problem som står utanför arbetsmarknaden och med invandrarbakgrund. Det är dock viktigt att känna till att problemen även finns hos kvinnor, tjänstemän, välutbildade och högavlönade.

Nya spel och nya distributionskanaler lockar hela tiden nya målgrupper och skapar nya missbrukare. Nätpoker har skördat många offer och nu börjar det ökande bingospelandet över internet att få konsekvenser. Det är en spelform som lockar många kvinnor. Svenska Spel startade sitt bingospel över internet 2003 och idag finns ett 30-tal aktörer som konkurrerar om kunderna. Fler och fler kvinnor blir nu spelberoende och fastnar i skuldfällan och detta kommer att visa sig i statistiken framöver.

Alla spelberoende är inte stöpta i samma form och inte heller socialt handikappade individer. Det är alltså viktigt att de behandlingsalternativ som erbjuds har möjlighet att anpassas efter varje individs speciella situation. Alla har olika anledningar till att spelet har tagit över och utvecklats till ett destruktivt missbruk. Det är viktigt att socialtjänsterna får fortbildning och framförallt att socialtjänstlagen skrivs om så att det tydligare framgår att även spelberoende ligger under deras ansvar.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>