Spelberoende finns överallt

Vi spelberoende finns i alla samhällsklasser. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och personliga egenskaper. Spelberoende handlar inte om bristande karaktärsdrag eller om intelligens. Det vi har gemensamt är att vi inte kan hantera vår lust att spela om pengar.

Det finns alltså stora individuella variationer bland oss spelberoende och det finns inte någon enkel schablonbild som ”experter” ibland vill göra gällande. Enligt den nationella folkhälsoenkäten 2007 så har ca 3,5% av den Svenska befolkningen riskabla spelvanor.

Om man tar del av statistiken så finner man att problemen är vanligare bland unga män i storstad, personer med ekonomiska problem som står utanför arbetsmarknaden och med invandrarbakgrund. Det är dock viktigt att känna till att problemen även finns hos kvinnor, tjänstemän, välutbildade och högavlönade.

Nya spel och nya distributionskanaler lockar hela tiden nya målgrupper och skapar nya missbrukare. Nätpoker har skördat många offer och nu börjar det ökande bingospelandet över internet att få konsekvenser. Det är en spelform som lockar många kvinnor. Svenska Spel startade sitt bingospel över internet 2003 och idag finns ett 30-tal aktörer som konkurrerar om kunderna. Fler och fler kvinnor blir nu spelberoende och fastnar i skuldfällan och detta kommer att visa sig i statistiken framöver.

Alla spelberoende är inte stöpta i samma form och inte heller socialt handikappade individer. Det är alltså viktigt att de behandlingsalternativ som erbjuds har möjlighet att anpassas efter varje individs speciella situation. Alla har olika anledningar till att spelet har tagit över och utvecklats till ett destruktivt missbruk. Det är viktigt att socialtjänsterna får fortbildning och framförallt att socialtjänstlagen skrivs om så att det tydligare framgår att även spelberoende ligger under deras ansvar.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>