Alarmerande siffror

Det mesta tyder på att andelen problemspelare och spelberoende ökar i Sverige även om det inte finns någon vetenskaplig studie som stödjer detta. Svenska Spel (SvS) hävdar att problemet är under kontroll och att andelen problemspelare är konstant. Samtidigt så rapporterar spelberoende-föreningar runt om i landet om ökad efterfrågan och antalet inkommande samtal till stödlinjen ökar.

Den senaste stora studien om spel och folkhälsan gjordes redan 96/97 av professor Sten Rönnberg och de officiella siffror som man idag fortfarande refererar till kommer ifrån denna mätning. Det var en stor studie som omfattade 10.000 samtal. Det visade sig att 1,4 % av den spelande befolkningen var problemspelare och 0,6 % ansågs vara spelberoende. 

Sedan dess har utbudet och tillgängligheten ökat enormt och de nya spelen som poker, vegas och bingo har attraherat nya målgrupper spelare. Detta har naturligtvis inneburit ett ökat flöde in i spelberoende. Samtidigt har kunskapen och även utbudet av behandling ökat något vilket också inneburit ett flöde ut ur spelberoende.

Rönnbergs studie visade bland mycket annat att debutålder spelar stor roll. För problemspelarna var debutåldern 14 år och för icke problemspelare 18 år. Det är därför nu mycket alarmerande när man läser utfallet i Stockholm Stads undersökning ”Stockholmsenkäten”. Den visar att spelandet ökar snabbt bland ungdomar. Hela 21 % av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet har den senaste månaden satsat över 200 kr på spel om pengar. Motsvarande siffra i årskurs 9 är 12 %. Andelen av dessa som upplever att spelandet medför problem är hela 28%  vilket är mer än en fördubbling sedan 2006.

Känslan man får är att andelen spelberoende nog är högre idag än de 0,6 % som man fortfarande talar om. Till dess att motsatsen är bevisad i en ny omfattande studie så kommer jag fortsätta att lita på sunt förnuft och därmed envist hävda att problemet snabbt ökar i omfattning. Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät från 2007 visar att 3,5 % av befolkningen mellan 16-84 år har riskabla spelvanor.

Vi kan nog vara överens om att aggressiv marknadsföring, ökat produktutbud och ökad tillgänglighet åtminstone inte minskar andelen problemspelare. Under tiden vi funderar på detta så finns det minst 30.000 spelberoende ute i landet som är i akut behov av hjälp och som inte alltid blir bemött på ett professionellt sätt av socialtjänst och sjukvård.  

Debatten om hur SvS:s enorma vinster skall fördelas bör därför inte bara handla om hur den stackars idrottsrörelsen skall klara sig utan SvS:s bidrag. Det vore också smakfullt om vi kunde diskutera hur mycket resurser som skall användas till beroendeforskning, preventivt arbete och behandling.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>