Spelutredningen presenterad

1114042_522548371Regeringens utredare, Jan Nyrén, lämnade idag över betänkandet ”En framtida spelreglering” till finansminister Anders Borg. Det är ett digert material över 652 sidor och det tar således en tid att läsa och analysera. Jag sammanfattar här de viktigaste punkterna och återkommer med reflektioner och kommentarer.

Sammanfattningsvis kan man säga att det var rätt väntade större förändringar och Svenska Spel stärker i princip sin ställning men får göra vissa eftergifter. Positivt är att såväl direktiven inför och förslagen i betänkandet tydligt visar att det finns en seriös ambition att reda ut och komma tillrätta med spelberoendeproblematiken i Sverige. Nu återstår för regeringen och Svenska Spel att visa att man tar problemet på allvar så att man inte bara gör minsta möjliga för att blidka EU-kommissionen i syfte att behålla och faktsikt förstärka monopolet och därmed behålla intäkterna. 

 Jag hade önskat mig obligatoriska hjälpverktyg och mer diskussion kring hur spelbolagen skall kommunicera med riskspelarna. Jag hade också  hoppats på att man på agendan hade funderingar kring Vegas-maskinernas framtid men man kan inte få allt. ”So far so good” och det är ändå tydligt att det är ett förslag till en skyddslag som presenteras. ATG kommer att jubla. Svenska Spel kommer att knorra och spelarna och de utländska spelbolagen kommer att bli rasande. 

 • Spelutredningen anser att Svenska Spel och endast Svenska Spel är lämpliga att anordna spel som ur beroendesynpunkt anses vara de mest problematiska
 • Regeringen behöver inte längre sitta på flera stolar och vara ägare och samtidigt utöva tillsyn. Lotteriinspektionen byter namn till Spelmarknadsinspektionen (SMI)och tar över ansvaret för i princip alla uppgifter som följer av utredningens förslag.  All tillsyns- och tillståndsverksamhet centraliseras till SMI.
 • Svenska Spel mister sportspelen (Oddset och Tipsspelen) som läggs ut på licens till nya intresserade aktörer. 
 • Inga begränsningar i antal nya tillstånd och licenserna kommer att vara gratis men omfattas av lotterilagens bestämmelser.
 • De farligaste spelen internetpoker, internetbingo, spelautomater, kasino samt skraplotter på internet får endast anordnas av Svenska Spel. Det innebär att Folkrörelserna mister bingo på internet.
 • Nya direktiv kring marknadsföring av spel gällande såväl omfattning som innehåll.
 • I kraven för tillstånd ingår skyldighet att informera om spelens utformning samt risker med spel.
 • Ny defenition av begreppet ”spelautomat”.
 • Ett expertråd inrättas inom SMI för att utveckla arbetet med spelberoendefrågor.
 • En generell åldersgräns om 18 år på allt spel i Sverige, inklusive lotter.
 • Förändrad vinstdelning kommer att innebära att tappet på 1,5 mdr från odds och tips inte skall drabba idrottsrörelsen. 
 • Tiden är inte mogen att ändra socialtjänstlagen då utvärdering av befintliga behandlingsalternativ inte är tillfredsställande.
 • Ingen del av omsättningen till forskning eller behandling. ”Pengar skall fördelas i budget”.
 • Folkhälsoinstitutet får en särskild uppgift att stödja utveckling och utvärdering av vård- och behandlingsprogram för spelberoende.
 • SMI får effektiva metoder att vitesförelägga, anmärka, varna och böteslägga vid överträdelser av lotterilagen.
 • Återförsäljarna skall ha ett speciellt tillstånd att driva verksamhet som spelombud.
 • Hästspel konkurrensutsätts inte alls utan ATG kör på som vanligt med sitt tillstånd för totalisatorspel.
 • Vegas blir kvar i nuvarande form.

Till sist det kanske mest kontroversiella i utredningen:

 • Det införs ett förbud mot förmedling av pengar till otillåtna spelbolag, dvs alla bolag utan licens. När det gäller poker, kasino, bingo osv så kanaliseras allt spelande till Svenska Spel. Detta sker genom att blockera detaljhandelskoder i banksystemet.
 • Det införs också förbud mot att förmedla kommunikation till IP-adresser och domännamn för otillåtna spelbolag. 

Betänkandet skall nu ut på remiss till ett flertal instanser. Samtliga regler föreslås träda ikraft den 1 januari 2011. Sista ordet är nog inte sagt.

Spelutredningen anser alltså att Svenska Spel och endast Svenska Spel är lämpliga att anordna de spel som ur beroendesynpunkt anses vara de mest problematiska. Det är ett enormt uppdrag och ansvar som Svenska Spel nu har att ”leva som de lär” vad gäller  hjälpverktyg, marknadsföring, tillgänglighet och kommunikation. Nu när man verkligen är ensam herre på täppan.  

Återkommer inom kort med kommentarer och analys.

Då var det dags..

935675_634016731Tillbaka igen efter en tids bortavaro från bloggandet, men nu kör vi igen. Imorgon presenterar spelutredaren Jan Nyrén den statliga spelutredning som finansdepartementet beställt. Utredningen är omfattande och har pågått i över ett år och det skall bli mycket spännande att följa debatten de närmaste veckorna.

Utredarnas förslag på det förändrade, förstärkta och morderniserade regelverket presenteras i Rosenbad i morgon, måndag den 15 december, för att sedan gå ut på en remissrunda. Även om det kommer att ta tid innan det blir en proposition som innebär en ny lag så kommer morgondagen att bli avgörande för spelbolagens framtid. Detta gäller såväl Svenska Spel som de utländska spelbolagen som vill konkurrera på lika villkor. 

 • Kommer det statligt ägda Svenska Spel att bli konkurrensutsatt inom alla spelformer eller låter man staten behålla monopolet på de mest lönsamma spelen?
 • Hur ser kartläggningen ut när det gäller de beroendeframkallande ”farliga” spelen?
 • Vilket regelverk kommer att vara kringgärdat  de spellicenser som sannolikt kommer att bli möjliga att söka för vissa sportspel?
 • Blir det några restriktioner vad gäller marknadsföring och distribution?
 • Kommer det att öronmärkas pengar till preventivt arbete, forskning samt behandling av spelberoende?

Frågorna är många och imorgon får vi svaren! Jag kommer självklart att bevaka det hela och här på bloggen att lämna mina kommentarer – med fokus på det i utredningen som rör spelansvarsfrågor.

Så snart spelutredningen är presenterad så kommer sannolikt Svenska Spel att meddela vem som är utsedd till ny VD för firman. Det behövs en ny stark ledare som i grunden kan genomföra de förändringar som krävs för att göra Svenska Spel till det ansvarsfulla bolag de utger sig att vara. Utöver några interna namn så nämns Ebba Lindsö vara den hetaste kandidaten i förhandssnacket. Hon är idag VD för etikkonsulten Respect men kanske mest känd som tidigare VD för Svenskt Näringsliv. Övriga kandidater som det talas om är Curt Malmborg, Bengt Baron och Pär Nuder. Inom kort vet vi besked.