Spelproblemen ökar hos svenska män

1143515_36597178För att stärka kunskapen om spel och hälsa driver statens folkhälsoinstitut ett forskningsprogram. En internationell grupp forskare är knutna till programmet som går under namnet SWELOGS (Swedish longitudinal gambling studies). Studien vänder sig till 15.000 personer mellan 16-84 år och kommer att upprepas regelbundet fram till år 2014. Den senaste befolkningsstudien genomfördes 1997/1998  och man har denna gång använt sig av samma mätinstrument som då vilket gör att resultaten går att jämföra.

Den första intervjuomgången genomfördes från oktober 2008 fram till april 2009 och nyligen presenterades ett första PM kring resultaten. Man kan konstatera att det totala speldeltagandet har minskat under de senaste 10 åren. Av de tillfrågade hade 70 % spelat någon gång under de senaste 12 månaderna jämfört med 88 % 1998. Totalt sett ligger andelen med spelproblem konstant kring 2 %  av befolkningen.

Alarmerande är dock att andelen med allvarliga spelproblem (spelberoende) i gruppen problemspelare har ökat från 25 % till 33 %. Den mest dramatiska ökningen finner vi i gruppen yngre män. Resultaten visar att hela 9 % av män 18-24 år har problem med spel om pengar, jämfört med 5 % år 1998.  Bland män i åldersgruppen 25-44 har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats. Även i gruppen kvinnor 45-64 år ser vi en fördubbling av andelen personer med spelproblem. Glädjande är att bland yngre kvinnor och äldre män har problemen minskat.

Det är alltså något färre som spelar men de som gör det spelar desto mer. Under de senaste 10 åren har utbudet av spel ökat enormt både hos statens eget spelbolag men också hos konkurrerande utländska spelbolag. Omsättningen i kronor har ökat kraftigt under denna period och så också vinsten hos spelbolagen. Med ovanstående statistik som grund kan man alltså konstatera att de nya spelformerna som t.ex. Vegas, Nätpoker och Nätbingo har skapat ett onödigt stort flöde in i spelberoende och gjort att en liten grupp spelare står för en mycket väsentlig del av spelbolagens omsättning (och vinst). Det är i denna grupp vi finner många av de spelberoende.

Andelen problemspelare är konstant men andelen med allvarliga problem (spelberoende) ökar alltså markant. Detta trots att kunskapen om spelberoende hos olika samhällsfunktioner ökar. Detta trots att Svenska Spel hävdar att man är bäst i världen på spelansvar och att man implementerat hjälpverktyg. Detta trots att regeringen under lång tid haft ”en seriös ambition att reda ut och komma tillrätta med spelberoendeproblematiken i Sverige”. Detta trots att utbudet av bra behandling ökat under de senaste åren och att det faktiskt finns ett ökande flöde ut ur spelberoende. Detta måste betraktas som ett stort underbetyg för Svenska staten som är ytterst ansvarig för spelansvarsfrågor.

Svenska Spels ordförande menar att spelberoende inte ligger på hennes ansvar. Hon menar att det är bra att ”bara” 2% av befolkningen har problem och att det är ett gott betyg att siffran ligger konstant. Det här duger inte menar jag. Det statligt ägda spelmonopolet måste ta mer ansvar än så och det är nu dags för Winberg och den nya VD:n Meta Persdotter att vakna och komma igång.  De lägger för mycket energi på att argumentera för att blockera konkurrenter och utländska spelsajter. De borde jobba mycket hårdare med sin egen affär och visa på att Svenska Spel kan bli en lämplig och ansvarstagande spelaktör. Det handlar om att utveckla hjälpverktygen, se över utbud, marknadsföring och tillgänglighet men framförallt, att på rätt sätt och vid rätt tillfälle kommunicera med de spelare som uppvisar ett problembeteende. Det handlar om att visa att Svenska Spel inte är ett vinstmaximerande företag utan ett ansvarstagande företag. Just nu går det arbetet oerhört långsamt.