Inget nytt under solen

På grund av tidsbrist har det inte blivit något inlägg här på länge. Jag följer dock nogsamt vad som händer på svensk spelmarknad och då med fokus på frågor som rör spelansvar och spelberoende.  Tyvärr är det inte mycket nytt under solen. De flesta konstaterar att spel-missbruk är ett accelererande problem, framförallt bland ungdomar, men politiker och myndigheter är inte beredda att göra något åt det. Diskussionen handlar om detaljer som är långt ifrån en spelberoendes vardag och verklighet. 

 En kort sammanfattning:

  • Ingen ny lagstiftning i sikte: Regeringen har meddelat att det inte kommer någon proposition om en ny spellagstiftning före valet. Arbetet är kraftigt försenat och juristerna är oeniga om vissa komplicerade frågor. Vi skall inte heller glömma att det är valår och detta är en het fråga som man helst vill undvika i en valrörelse. Allianspartierna är inte intresserade av att diskutera med väljarna hur man ska förbjuda spel på utländska spelbolag över internet eller hur man kan stoppa bank-överföringar till utländska spelbolag, som var ett förslag i den statliga spelutredningen. Det räcker med fildelningsdebatten och kritiken kring FRA-frågan. Nu vill man i lugn och ro lägga fram traditionella vallöften som vård, skola, omsorg, jobben och ekonomin. 

 

  • Främjandeförbudet fungerar inte. Enligt lotterilagen har vi ett främjandeförbud i Sverige. Det innebär att det enligt lag ”inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri”. Trots detta förekommer en massiv annonsering för utländska spelbolag i svenska medier. Svea Hovrätt skall inom kort avgöra ett mål mot de chefsredaktörer på Aftonbladet och Expressen som sedan tidigare är dömda i tingsrätt för att ha publicerat annonser för utländska pokerbolag. Chefsredaktörerna nekades först prövning i hovrätten. Efter att högsta domstolen klivit in skall saken nu prövas men hovrätten inväntar beslut från EU-domstolen huruvida den svenska lotterilagen överensstämmer med EU-rätten. Ett yttrande idag från EU-domstolens generaladvokat antyder att det svenska förbudet inte strider mot EU-lagarna. Återstår att se om domstolen följer den rekommendationen. Samtidigt pågår en skadeståndsprocess där det börsnoterade spelbolaget Unibet har stämt svenska staten då de anser att lotterilagen är olaglig och att de förlorar pengar på grund av det svenska förbudet. Staten försvarar sig med att den nuvarande svenska spelregleringen har till syfte att skydda befolkningen mot spelberoende. Nonsens anser Unibets företrädare som menar att Svenska Spel agerar kommersiellt och endast vill skydda sig mot konkurrens via ett främjandeförbud. Dom i målet meddelas 2 mars.  I väntan på allt detta så ligger alla brottmålsprocesser nere och åklagare åtalar nu inte för brott mot främjandeförbudet. (Lyssna här på SR:s reporter Bengt Hansells reportage om förhandlingarna mellan Unibet och svenska staten)

 

  • Svenska Spel har infört en åldersgräns på 18 år för köp lotter. Ni som har läst bloggen vet att jag har lämnat över en lång önskelista med förslag på spelansvarsåtgärder till Svenska Spel (SvS). Det är ju skönt att kunna bocka av en punkt på listan men vi kan kräva betydligt mycket mer av det statligt ägda spelmonopolet. Om man nu kommer fram till att spel skall ske reglerat och att SvS skall vara den enda aktör som tillåts tillhandahålla ”farliga” spel så är det upp till bevis. Varför är det idag säkrare att spela hos det statligt reglerade SvS än hos någon annan oreglerad ”spelpirat”? Om nu SvS vill vara ”världsledande i spelansvar” så måste ni visa resten av världen vad just ni gör för att värna om folkhälsan.  Jag förstår fortfarande inte varför det skulle vara bättre att spela sönder sig på statligt ägda spelmaskiner i krogmiljö än över internet? Det är en fråga som den nya Vd:n Meta Persdotter gärna får svara på. (Vegas-maskiner är sveriges största spel och omsätter 7 miljarder kronor årligen. Vegas är ur spelberoende-synpunkt det farligaste spelet jämte nät-poker)

 

  • Spelinstitutet var nära att tvingas lägga ned sitt självhjälpsprogram över internet som de drivit sedan 2004 med bra behandlingsresultat. Självhjälpsprogrammet, som är gratis för klienten, har drivits  med ekonomiskt stöd från statens folkhälsoinstitut att finansiera terapeut-löner och utvärdering. Detta stöd upphörde den 15 oktober och spelinstitutet kunde inget annat göra än att planera en nedmontering av verksamheten. Nu räddades det hela i elvte timmen av, hör och häpna, Svenska Spel, som nu finansierar denna verksamhet under 2010,  i avvaktan på att myndigheter fattar beslut om vem som eventuellt skall stå för finansieringen framöver.  Det var bra jobbat av Svenska Spel, mera sådant.

Vi vet också sedan tidigare att spelutredaren inte föreslagit en ändring av socialtjänstlagen vad beträffar rätt till bistånd till behandling av spelberoende. Motiveringen är bl.a. att kunskapen ute hos kommunerna ännu är för dålig. Samtidigt som väldigt lite händer, trots en lång rad statliga utredningar, så ökar antalet personer med allvarliga spelproblem. Spelaren och flera i hans omgivning drabbas hårt av de konsekvenser som missbruket för med sig; skilsmässor, depressioner, arbetslöshet och kriminalitet. Svenska politiker borde skämmas över att vi i Sverige fortfarande inte kan erbjuda mer i form av preventionsarbete, information, hjälp, stöd och behandling för denna ökande grupp missbrukare som många gånger är unga människor. 

Jag skrev ett liknande kritiskt inlägg för snart ett år sedan. Sedan dess har staten haft inkomster från spel och lotterier på 4,8 miljarder kronor. En stor andel av de pengarna kommer ifrån missbrukare. Andelen av de pengarna som investeras i preventivt arbete, behandling, forskning och information är knappt mätbar.

Hoppas ni politiker sover gott om nätterna!