Fler söker hjälp! – Förvånad?

Statens folkhälsoinstituts studie om svenskarnas spelvanor (SWELOGS) visar att speldeltagandet minskar något men att det totala spelandet ökar. Även andelen med spelproblem ökar vilket innebär att de som spelar – spelar mer!

Problemen finns hos både män och kvinnor, gamla som unga och i hela landet. Största ökningen sker dock bland unga män, framförallt runt storstäderna. Detta beror på att de attraheras av spelformer som betraktas som mer farliga ur spelberoendesynpunkt, som nätpoker, vegas, liveodds osv. I gruppen unga män 18-24 år uppger hela 9 % att överdrivet spelande om pengar påverkar deras livskvalitet negativt.

Tyvärr är det få spelmissbrukare som självmant söker hjälp (knappt 3%). Detta beror på flera faktorer men framförallt på att utbudet av hjälp & stöd är litet men också på att informationen om vilken hjälp som faktiskt finns att tillgå inte alltid når fram till spelaren. Kunskapen om spelberoende hos viktiga samhällsfunktioner som tex. kommunernas socialtjänster ökar dessvärre inte i takt med problemets omfattning. Lägg därtill att det fortfarande är en luddig formulering i socialtjänstlagen vad gäller rätt till bistånd till behandling av spelmissbruk. Den viktigaste anledningen är nog att spelaren skäms över sitt beteende och känner skuld till de konsekvenser spelandet har orsakat flera i hans omgivning. Att spela vidare för att dämpa ångest och att försöka ställa saker tillrätta blir därför tyvärr alltför ofta alternativet.

Nu visar det sig att att andelen som söker hjälp ökar, vilket är glädjande.  Spelberoendes förening i Stockholm rapporterar att besöken har ökat med knappt 30 % och inkommande samtal med 20 %. Samtliga av landets största spelberoendeföreningar vittnar om samma utveckling. Detta är naturligtvis bra då ju fler som kommer in i behandling eller kamratstödjande aktiviteter, desto fler blir av med sitt destruktiva beteende. Det börjar pratas om problemet och fler blir motiverade att söka kontakt för att få hjälp. 

Det visar sig också att fler väljer att skriva ett frivilligt avtal med statens fyra casinon (Cosmopol) om avstängning eller att begränsa antalet besök. Under årets tio första månader har nästan 1.900 personer gått med på att bli portade, vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma period året före. Just Casino Cosmopol är faktiskt ett föredöme vad gäller att kommunicera med de av sina kunder som uppvisar ett osunt spelbeteende.

Det faktum att andelen med spelproblem i Sverige ökar är känt sedan länge och finns väl dokumenterat i SWELOGS studie. Det är därför förvånande att ägaren till Casinona, statliga Svenska Spel blir så förvånade över uppgiften om att antalet hjälpsökande ökar.  Johan Söderkvist, informatör hos Svenska Spel säger – ”Hela branschen måste ta till sig den här ökningen. Det är oroväckande och ett bevis på att vi måste fortsätta arbeta aktivt för att motverka spelproblemet”. Att fler söker hjälp är inte oroväckande, det är bra och en självklar och naturlig effekt av att andelen problemspelare ökar, vilket i sig är oroväckande men ingen nyhet.  Att Svenska Spel skall ”fortsätta arbeta aktivt för att motverka spelproblemet” låter däremot som musik i mina öron.

Frågan är bara vad som händer? Vilka insatser är på gång?  På vilket sätt kommunicerar Svenska Spel med de av sina kunder som uppvisar tecken på missbruk? Jag inser att de väntar på den kommande spellagstiftningen och att de är mitt i en omorganisation och står utan VD men jag utgår ifrån att de har massor i pipe-line vad gäller utökat spelansvar.

Tänk om de inte har massor på gång! Tänk om det får gå ytterligare 1 år där svenskarna stoppar in 7 miljarder skattade svenska kronor i en Vegas-maskin och utvecklar ett beroende. Förvånad – någon?