Vegas – Blev det som det var tänkt?

missvegasapparaterVadslagning och betting har funnits i alla tider. För de alldra flesta är det ett trevligt och oskyldigt nöje och så skall det få vara. Jag är generellt emot förbud och jag vill inte på något sätt förbjuda spel. Däremot så måste man göra allt man kan för att undvika ”avarterna” , dvs missbruk, kriminalitet och spelberoende. Jag vill därför ännu en gång diskutera Vegasautomaterna.

Alla individer, organisationer och företag måste emellanåt stanna upp, reflektera och fundera på om det man håller på med är rätt och riktigt. Precis just nu är en väldigt väl vald tidpunkt för Svenska Spels uppdragsgivare och ägare, Svenska staten att göra just detta. Släpp fokus på tillväxt och produktutveckling för ett tag och lägg lite tid på att istället fundera och reflektera.

Något som man borde ta sig en extra funderare över är värdeautomatspelet Vegas vara eller inte vara. Svenska Spel har idag monopol på dessa ”enarmade banditer” som finns utplacerade på drygt 2.000 restaruranger och cafeér i landet. Vegas är det omsättningsmässigt överlägset största spelet i Sverige med en bruttospelintäkt på över 7 miljarder kronor årligen. (V75 är tvåa med 4,9 mdr) Det är också en stor kassako för Svenska Spel med ett rörelseresultat på dryga 800 miljoner kronor årligen.

Automaterna återfinns på restauranger och cafeér med utskänkningstillstånd och öppettiderna för spelet överensstämmer med tiderna för serveringstillståndet på spelstället. Det finns idag knappt 7.000 maskiner utplacerade och Svenska Spel har tillstånd för totalt 7.500 maskiner.  Insatsen är 1-5 kronor och maxvinsten är 500:-. Detta spel skapar idag väldigt många missbrukare och spelberoende. Detta beror mycket på kort tid mellan insats och utfall men även spelets layout, konstruktion, ljudeffekter mm gör att spelare fastnar framför automaterna. Det faktum att det serveras alkohol på spelstället bidrager naturligtvis också till ett osunt spelande.

Alla, inklusive staten, vet att Vegas ur spelproblemsynpunkt är ett av de allra mest riskabla spelen som finns på marknaden. Man ursäktar sig med att de åminstone är bättre och ”ansvarsfullare” än de många illegala automater som finns i landet. – ”Genom att till de som efterfrågar automatspel utgöra ett attraktivt alternativ till illegala spelformer bidrar Vegas på så sätt till att minska risken för ökat spelberoende”, säger man från statligt håll. Mer dubbelmoral får man leta efter! Skall vi börja sälja högkvalitativt kokain på apoteket, möjligen? Faktum är att de illegala maskinerna började dyka upp på allvar först efter det att staten placerade ut sina legala dito. De illegala maskinerna började dyka upp först efter det att staten placerade ut de legala dito. Det är alltså en efterkonstruktion för att nu rättfärdiga eländet och behålla intäkterna.

Naturligtvis skall vi inte ha kriminella spelautomater i Sverige och om det är ett stort problem så är det en polissak. Då måste polisens insatser mot illegala automater väsentligt ökas. Som jag skrivit tidigare så är det för defensivt av Staten att bara skylla på konkurrenter oavsett om de är legala eller illegala, svenska eller utländska. Vill man vara världsledande så måste man gå först i ledet.

När det gäller Vegas så kan man diskutera begränsade öppettider, utökad ålders-kontroll, socialgeografisk placering eller om det skall vara obligatoriskt med spelkort.  Jag tycker att vi kan kosta på oss att tänka större än så. Vi borde stanna upp, reflektera och fundera på om vi överhuvudtaget skall ha tillstånd för Vegas-automater i Sverige? Blev det som det var tänkt i prop. 1993/94: 182 s 28 ff.

Hade vi introducerat spelmaskinerna om vi då kände till det utbredda missbruket och skadeverkningarna vi ser idag. Utvärdera för- och nackdelar. Hur besvikna bli de fåtalet förströelsespelare som betraktar automatspelen som ett trevligt inslag på restaurangbesöket och hur mycket sämre blir Sverige som land att leva i om man helt enkelt lade ner Vegas-maskinerna? Står fördelarna med Vegas i rimlig proportion till nackdelarna? Det skulle bli ett inkomstbortfall för staten och restaurangerna naturligtvis men vi vill väl inte ha en spelberoende restaurangnäring eller för den skull regering. Vi vill väl alla ha en sund spelmarknad och färre speltorskar som tillbringar sina liv framför Vegasapparaten och där spelar bort sina och andras pengar, för så ser verkligen ut för alltför många.  Jag tror ingen kommer att sakna dessa maskiner om ett par år, om man valde att skrota dem.

Om man mot all förmodan skulle komma fram till att maskinerna trots allt skapar så mycket mervärde för befolkningen att de skall finnas kvar, så bör det åtminstone vara obligatoriskt med spelkort för automatspel. Många jag träffat skulle då omgående se till att spärra bort sig i syfte att äntligen kunna sluta spela. Samtidigt får polisen jobba hårt med den illegala marknaden.