Svenska Spel levererar

Jag är engagerad i frågor som rör spelansvar. Den kanske viktigaste spelansvarsfrågan butiksinloggning_300x200handlar för mig om på vilka sätt spelbolaget kommunicerar med sina kunder och då främst med de som har ett problematiskt spelbeteende. Det handlar också om vilka hjälpverktyg man tillhandahåller och i vilken grad man marknadsför dem och på vilka sätt man uppmuntrar sina kunder att använda dem. För en liten grupp spelberoende kunder är verktygen verkningslösa då de inte har förmågan att vara sig sätta eller hålla sig till gränser och budgetar. För denna grupp krävs särskilt träffsäkra kommunikationsinsatser.

Lika viktigt som det är att granska och kritisera är att uppmuntra och berömma när det sker något positivt härvidlag. Statliga Svenska Spel har många gånger varit i skottgluggen, kanske främst för att det är just ett statligt bolag som vi kan kräva mycket av. De ska gå i främsta ledet när det gäller att utveckla innovativa spelansvarsåtgärder och de har riksdagens spelpolitiska mål att följa och förhålla sig till.

På senare tid har dock Svenska Spel tagit en rad positiva och välkomna beslut. Igår meddelade det statliga spelbolaget  att det kommer att bli obligatoriskt med spelkort för allt spel, med undantag för lotter och Casino. Plötsligt händer det! VD Lennart Käll menar att det är dags att sätta ned foten och att spelkortskrav är en viktig del i ett mer konsekvent och tydligt spelansvar. – ”Det ger oss möjlighet att bli mer proaktiva i kundrelationen och vi kan ta initiativ till dialog med de som kanske spelar för mycket”, säger VD:n. Det där låter som musik i mina öron. Det är ett fantastiskt genombrott och det kunde inte komma lägligare.

För ett par veckor sedan beslutade dessutom Svenska Spels koncernledning att de slopar rabatter och bonusar på alla spel. Motiveringen var att man inte vill driva på ett ökat spelande vilket i förlängningen kan innebära ett ökat problemspelare, vilket inte är förenligt med bolagets uppdrag. 

Samtidigt kan vi läsa i tidningarna om vissa av online-spelbolagens totala avsaknad av spelansvar, kunskap om spelmissbruk och empati. De kallar spelmissbrukarna för VIP-kunder och bjuder på spritresor trots att det är uppenbart att spelaren skadar sig själv och andra och trots att det finns all anledning att misstänka att pengarna som spelas bort inte är vita och ärligt intjänade medel.

Nu återstår det att se om Svenska Spel går från ord till handling. Jag tänker främst på uttalandet: –”Nu kan vi ta initiativ till dialog med de som kanske spelar för mycket”.