Tack alla för allt!

tackDet här blir mitt sista blogginlägg. Spelnykter stänger igen butiken efter snart 9 år. Jag har tidigare gjort några ”försök” att ägna mig åt något annat men då har det dykt upp en ny klient eller ett nytt uppdrag. Det har helt enkelt varit för intressant, lärorikt och roligt för att sluta. Känslan av att kunna göra nytta, påverka och hjälpa människor är härlig och har varit svår att släppa. Nu är dock tiden inne och jag kommer snart att släcka ned sajten. Det känns såklart vemodigt, lite sorgligt men samtidigt bra när man väl har bestämt sig. Kvar är alla fina minnen av massor med möten och samtal med alla de människor jag mött under åren.

På det stora hela är jag nöjd med vad jag åstadkommit. Jag tänker främst på att jag har fått möjligheten och förmånen att hjälpa individer som har det svårt. Det är fantastiskt. Jag har kunnat coacha omkring 60 spelberoende personer och deras anhöriga, till spelfrihet och ett bättre liv. Människor jag har kommit nära och fått ta del av deras livsöden. Några personer har uttryckt att jag räddat deras liv. I två av fallen tror jag faktiskt att det verkligen var så, på riktigt. Hade de inte fått tag i mig så hade de kanske inte levt idag. Om det stämmer vet vi inte men oavsett så är jag lycklig över att de båda mår så bra idag och har alla förutsättningar till ett gott liv framöver. Jag är nöjd med att ha givit spelberoende ett ansikte och att jag försökt förklara att man inte ska skämmas över att drabbas av beroende. Ibland händer saker som delvis står utom vår kontroll. Det är vad som sedan sker som är det viktiga. Hur du förhåller dig till dig själv, dina problem och till din omgivning. Jag har uppmanat spelare att tala om sina problem, att det faktiskt kan vara bra och utvecklande och kan stärka såväl dig själv som dina relationer till andra. Jag har fått olika myndigheter och viktiga samhällsfunktioner att förstå att spelberoende är på riktigt och något att ta på största allvar. Det är jag nöjd med.

Jag är inte nöjd med läget på svensk spelmarknad. Där måste vi alla som jobbar med frågor om spelansvar, speletik och spelpolitik ge oss själva underkänt. Vi har länge vetat om att självreglering inte kommer att fungera. Det är för stora pengar inblandade för det. Lagstiftning är därför nödvändig och det tog alltför lång tid för oss att lyckas övertyga politikerna om detta. De kunde i för många år nonchalera frågan och gömma och glömma den i otaliga utredningar. Resultatet blev att spelbolag kunde härja fritt med tveksamma metoder i sin hänsynslösa jakt på vinster. Jag tänker främst på den oreglerade delen av spelmarknaden även om det funnits mycket i övrigt att önska även på den reglerade sidan. Det har skördat många offer och det känns inte alls bra.

Nu händer det dock saker och vi får verkligen glädjas åt att vi förhoppningsvis ganska snart har en ny omreglerad spelmarknad och en modernare spellagstiftning på plats. Spelansvar är på agendan och spelutredare Hallstedt tror jag förstår vad som måste göras för att verkligen komma tillrätta med avarterna. Vi kommer även att se omformuleringar av såväl SoL som HSL och det är mycket glädjande. Vi kommer att få en ordning och en huvudman och utbudet av behandling kommer att vara större och mer jämnt fördelad i landet. Möjligen är det en ketchup-effekt och ett resultat av trägen debatt, diskussion och hårt arbete genom åren från alla oss som dagligen har drivit dessa frågor. I så fall är det bra, även om det möjligen tog lite för lång tid.

Slutligen en uppmaning till regeringen och folkhälsomyndigheten. Arbetet mot spelproblem måste prioriteras mer. Det är pinsamt att organisationer som b.la. Spelberoendes Riksförbund, RISK, Spelberoendeteamen och andra får så små och i vissa fall, minskade anslag. De gör ett fantastiskt gott jobb och gör stor skillnad för många individer. Det måste ändras på så att fler kan få hjälp och att debatten hålls vid liv. 

En och annan föreläsning kommer jag att hinna med men det får i så fall bli på kvällstid eller på helger. Hör av er om intresse finnes.

I övrigt så tackar jag för mig och jag vill önska er alla ett stort lycka till i ert fortsatta arbetet mot en sund och säker spelmarknad. Plötsligt händer det…

Tack alla för allt!

/ Magnus