Betsson anmälda till KO

foto6
Spelbolaget Betsson har blivit anmälda till Konsumentombudsmannen och saken gäller otillbörlig marknadsföring i form av marknadsföring i strid med god marknadsföringssed och aggressiv marknadsföring. Anmälaren menar att Betsson även, på flera punkter, har brutit mot EU:s principer om konsumentskydd i samband med onlinespelande.

Anmälaren hemställer att Konsumentombudsmannen:

  • Väcker talan om förbud mot den beskrivna marknadsföringen enligt 23 § marknadsföringslagen (2008:486), förenat med ett kännbart vite och/eller
  • Väcker talan om marknadsstörningsavgift enligt 29 och 48 §§ marknadsföringslagen.

Nedan kan du ta del av anmälan, bilagor och efterföljande korrespondens mellan Betsson och konsumentverket. Handlingarna är offentliga och går att beställa genom att skicka ett mail till: konsumentverket@konsumentverket.se och ange dokument-ID 318775, 318844 och 318845.

Konsumentverket valde att öppna ett tillsynsärende mot Betsson (BML Group Limited) då de bedömde att bolagets marknadsföring varit aggressiv samt stridit mot god marknadsföringssed. De har därefter skickat en skrivelse ”angående otillbörlig marknadsföring av spelprodukter” till Betsson och efterföljande brevväxling redovisas nedan. 

Slutligen meddelade Konsumentverket den 3 juli 2017 att deras bedömning är att marknadsföringen, som riktats till en konsument med hasardspelsyndrom, utgör aggressiv marknadsföring som inte är förenlig med 7 § marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) samt att marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. De väljer, trots sin skarpa bedömning, att inte vidta några rättsliga åtgärder. Detta då marknadsföringen härrör sig från 2012-2014 och alltså börjar bli lite gammal samt att rättsläget sedan dess har förändrats. Sedan 1 januari 2017 finns t.ex. ett krav på måttfullhet i lotterilagen. Sedan har vi spellicensutredningen som innehåller ytterligare lagförslag kring marknadsföring. Även SPER (spelbranschens riksorganisation) har tagit fram etiska riktlinjer efter tidpunkten för anmälarens spelande. Konsumentverket ska se till konsumentkollektivet och heller inte nödvändigtvis driva enskilda konsumenters ärenden. Med tanke på det förändrade rättsläget så skulle en prövning av de aktuella omständigheterna från 2012-2014 ha en begränsad betydelse för förståelsen av reglerna som de ser ut idag.

En seger för anmälaren således även om han hoppats på att ärendet skulle gå till patent- och marknadsdomstolen. Konsumentverkets tydliga bedömning av Betssons brister och brott mot marknadsföringslagar öppnar däremot möjligheter att med framgång pröva saken civilrättsligt i domstol.

Bakgrund:

Anmälaren har spelat onlinecasino på Betsson under 4 års tid. Han utvecklade ganska omgående ett spelberoende. Han spelade under perioden bort 6.400.000 kronor. Han spelade frekvent och har i genomsnitt genomfört omkring 3.500 spelomgångar/speldygn. När allt så småningom kraschade så visade det sig att anmälaren hade allvarliga spelproblem. Han screenades med full pott i NODS och hade 19 poäng i PGSI och han fick av läkare diagnosen hasardspelsyndrom (spelberoende). Individen behövde därefter genomgå en ingripande 12-stegsbehandling samt omfattande individuell terapi. Efter att anmälarens spel- och transaktionsdata blivit analyserad, framkommer mycket tydligt, anmälarens osunda, aggressiva och sjuka spelbeteende.

Skärmavbild 2016-07-22 kl. 12.32.53Skärmavbild 2016-07-22 kl. 12.33.06

Skärmavbild 2016-07-22 kl. 12.33.26

Betsson utger sig för att vara ett ansvarstagande spelbolag. På deras hemsida står det att läsa:

”Spel kan vara beroendeframkallande och få dig att förlora omdöme och pengar du inte har råd att förlora. Vi på Betsson vill att alla dina spelupplevelser ska vara så positiva som möjligt, även om du skulle förlora. Därför jobbar vi hårt för att hjälpa dig ha kontroll över ditt eget spelande”.

Anmälaren har inte vid något enda tillfälle fått ett enda mail, samtal, fråga eller annan riktad kommunikationsinsats som syftat till att få honom att reflektera över sitt sjukliga spelande. Istället har Betsson gjort precis tvärtom. De har uppmuntrat honom och uppmanat honom att spela ännu mer genom personliga erbjudanden om bonusar, kontanta pengar, resor och presenter. I ett mail så blir anmälaren inbjuden på en lyxresa till London med allt betalt. Detta, då han var en av de fyra ”mest lojala spelarna” hos Betsson.

Betsson skriver i sitt yttrande till Konsumentverket att ”Betsson varken insåg eller borde ha insett att spelaren ifråga hade ett spelmissbruk eller var på väg att utveckla ett sådant missbruk”.

Anmälaren menar att dessa kontakter och bonuserbjudanden har underhållit och förvärrat hans spelberoende. Inte minst då erbjudanden om ”gratispengar” ofta dök upp, efter några dagar utan spel, där Betsson uttryckte oro över att anmälaren skulle ha gått till en konkurrent, eller då de sett att anmälaren ”haft otur under helgen”.

Slutligen så menar anmälaren att dessa personliga erbjudanden och uppmaningar att spela, har haft ett för Betsson, avsättningsfrämjande syfte och är att betrakta som marknadsföring.

2016-07-22

Magnus Rydeving
Rådgivare & Föreläsare
Spelberoende- och spelansvarsfrågor