Comeback

CaptureJäklar vad tiden går. Det är precis tre år sedan senaste inlägget ”Snart…Äntligen!” här på Spelnykter-bloggen. Den gången handlade det om den förestående propositionen om ny spellag. Spelutredare Hallstedt var klar med sin utredning och skulle snart lämna över sitt betänkande. Mina förväntningar var stora. Regeringen hade i sina direktiv pekat på vikten av att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd och att de negativa konsekvenserna av spelandet måste begränsas.

Som alla vet så blev det så småningom en proposition som galant passerade såväl riksdag som lagråd och vi fick en ny efterlängtad spellag (2018:1138) som började att gälla 1 januari 2019. Vi gick in en licensmarknad där aktörer som vill bedriva spelverksamhet i Sverige tvingas underkasta sig licensvillkor, följa den nya lagen och betala skatt på spelöverskottet.

Spelutredare Hallstedt hade många olika intressen att ta hänsyn till men klarade den svåra balansgången på ett väl godkänt sätt. Det blev en kompromiss men en bra kompromiss. En bra lag med ett tydligt fokus på konsumentskydd. Äntligen!

Det är dock en ramlag som ännu inte är perfekt och som inte kommer att vara det på länge. Det krävs mer och tydligare föreskrifter och förordningar och sannolikt även domstolsavgöranden innan det finns en fungerande praxis i många viktiga frågor. Det finns dock en väldigt tydlig ansats i lagen och det är att lagen verkligen tar fasta på konsumentskydd. Vissa områden är väldigt tydliga och för licenshavarna enkla att följa medan det i andra delar fortfarande är öppet för fri tolkning. 

Spelinspektionen har en stor verktygslåda av sanktionsåtgärder att ta till när bolag medvetet eller omedvetet inte följer lagen. De kan utdela varningar och utdöma sanktionsavgifter på upp till 10% av licenshavarens bruttoomsättning. De kan även välja att dra in licensen helt och hållet vid allvarliga överträdelser. De har således oerhörda muskler, vilket väl borde innebära att licenshavarna tolkar lagen med spelansvars-glasögonen på!?

Vi har nu levt med den nya spellagen i drygt ett år. Hur har det gått? Har vi en säkrare spelmarknad i Sverige? Har problemspelandet minskat? Har vi blivit av med de förhatliga bonusarna? Sköter bolagen sig som de ska? Tolkar operatörerna lagen utifrån ett perspektiv av konsumentskydd eller låtsas de att de inte förstår och utmanar? Vad gör Spelinspektionen? 

Många frågor och jag tänker i ett antal inlägg framöver att skriva om det här på bloggen. Det kommer att bli såväl ros som ris. Hårt men rättvist. Jag tänker mig följande teman:

  • Omsorgsplikten – När ”finns det anledning” och vem bestämmer det?
  • VIP – ”Snälla, ge mig lite cash att spela för”
  • Bonusförbudet – Vad är ett ekonomiskt incitament?
  • Spelproblem – ”Hur skulle vi kunna veta det..?”
  • Insättningsgränser – Är ”no limit” verkligen en insättningsgräns?
  • Spelpaus – succé, eller?
  • Bolag utan licens – Har vi rökt ut dem?
  • Marknadsföring – Jobbigt och störande men…

Har ni erfarenheter som ni vill dela med er av så är ni som alltid välkomna att skicka ett Mail till info@spelnykter.se och berätta om era erfarenheter. Allt är av intresse. Självklart är ni anonyma om ni vill.

Allt gott,

/ Magnus