Per Holknekt tar strid mot spelbolaget Unibet/Kindred.

Pressmeddelande 2020-06-08 från Per Holknekt: 

Börsnoterade UNIBET/KINDRED GROUP är under granskning.

”Jag spelade under 8 år för 55,5 miljoner kronor och förlorade ca 26 miljoner kronor bara hos Unibet. Varje spel var mitt eget beslut, men som hårt spelberoende visste dom skickligt, likt en crack-dealer, precis hur dom skulle spela mig för att generera högsta möjliga vinst, åt ägarna, beredda att offra en människa. 

Varje gång jag försökte sluta, skickade dom mig en ny fix. Jag var en mycket lönsam tillika hårt spelberoende VIP-kund hos Unibet. Något dom givetvis har såväl sett som utnyttjat, med sina egna metoder. 

Själv tackar jag ödet för att jag lever idag. Min plan var en annan, där när jag hade nått vägs ände och allt var borta.

Tillsammans med mitt ombud har vi nu, efter omfattande granskning och analys, tagit beslutet att gå i strid mot Unibets/Kindreds dubiösa metoder. Precis i denna skrivande sekund mörkar bolaget den förtvivlan bakom tusen- och åter tusentals lyckta dörrar som leder till tragedi efter tragedi. Det är unga och gamla, kvinnor och män, fattiga och rika. 

Vi har via djupa dataanalyser, baserade på utdrag via GDPR  (vissa känsliga uppgifter har Unibet/Kindred Group vägrat lämna ut), upptäckt en lång räcka kontrollbrister samt missförhållanden i hur Unibet/Kindred Group kisar för och utnyttjar sin kunds spelberoende, i vissa fall även tydliga indikationer på bristande kontroll kring bl a penningtvätt. 

Unibet förespråkar ansvarsfullt spelande och hållbarhet, men bara som skenmanöver, våra analyser påvisar raka motsatsen. Våra siffror påvisar med all tydlighet missförhållanden inom Kindred Group som inte ens en tondöv kan missa.

Det har tagit mig många långa år att bryta mig fri från beroendet och till sist nu våga prata öppet om detta, för att blottlägga Unibets/Kindred Groups nergrävda gifttunnor”.

——————————————-

Listan på Unibets/Kindred Groups brister, missförhållanden och regelbrott är lång och kommer att offentliggöras i rätt läge i processen. 

Unibets/Kindred Group har bl a Nordea, AP-fonden och Swedbank som största ägare. Verksamheter som för full hals förespråkar hållbart sparande, något som går stick i stäv med deras egna investeringar i Kindred Group. Sannolikt för att dom helt enkelt inte känner till ovan nämnda missförhållanden. Vilket dom snart kommer att göra.

En vän till mig arbetar med att granska och utmana spelbolagen, en av de skitigaste industrierna.

I hans nätverk av andra som gör samma sak fick en dedikerad man i uppdrag att hjälpa en spelmissbrukare som nått vägs ände som utnyttjad av spelbolagen. 

Denna man hann ta livet av sig innan han hunnit få sin upprättelse.

Jag Per Holknekt blockerade mig från alla former av spel för ca 2 år sen. Jag har nu beslutat mig för att föra denna mans talan. Och min egen. Och alla dem som far/it illa av nämnda spelbolags missförhållanden, brister, regelbrott och utnyttjande av person i spelberoende. 

Skammen och tystnaden hos den beroende är stor.

Den tystnad under vilken spelbolagen fått fortsätta orsaka finansiella katastrofer, skilsmässor och självmord. Med, oftast, barnen som de största förlorarna.

——————————————-

Unibet/Kindred Group har getts gott om tid att kommentera detta PM, men valt att ej svara.

Unibet/Kindred Group har bolagsstämma kommande fredag.

Unibet/Kindred Group fälldes i år av Spelinspektionen till ett vite om 100 MSEK.

Per Holknekts process mot Unibet/Kindred Group är igång.

Vid min sida har jag ombud från spelgranskande nätverk samt riksbekanta pro bono-jurister.

För ev frågor: 

Per Holknekt, extraknekt@gmail.com eller bakomspelbolag@gmail.com