Orolig? Sök hjälp!

Det finns hjälp att få för dig som fastnat i ett destruktivt spelbeteende. För vissa räcker det med lite stöd och stöttning, en del lyckas att på egen hand begränsa eller sluta med sitt spelande men för många krävs proffessionell behandling. För att lyckas överhuvudtaget krävs motivation:

  • Spelaren måst vilja bryta sitt spelbeteende
  • Spelaren måste tro att det är möjligt
  • Spelaren måste tro att det blir bättre

De flesta spelberoende inser inte själva omfattningen av sina problem och saknar därför motivation. Om du är orolig så börja därför med att tala med någon. Det kan vara en anhörig, nära vän eller annan person som du känner stort förtroende för. Att involvera ytterligare en person främjar motivationen. Du kan ta en kontakt med spelberoendes riksförbund eller annan självhjälpsgrupp. Att förstå att du inte är ensam utan delar dina problem med många andra främjar också motivationen. Du kan också anonymt ringa nationella stödlinjen som bemannas av utbildad personal för att få guidning.

Du kan ta kontakt med spelberoendeteamet i Göteborg, Stockholm eller Malmö för ett möte med deras gruppterapeuter som gör en bedömning om deras behandling passar dig. Det finns också flera privata företag som erbjuder behandling, såväl individuell- som gruppbehandling både i öppenvård och på behandlingshem. De erbjuder ofta ett gratis första möte där ni förutsättningslöst kan diskutera dina problem och deras lösning. De hjälper också till med kontakt med socialtjänstens missbruksenhet för att diskutera finansiering och eventuellt bistånd. Finns det olika alternativ att välja mellan så pröva dig fram. Naturligtvis vill de privata företagen sälja just sin lösning och som alltid varierar såväl pris som kvalitet. Det viktigaste är att du känner dig trygg och att du har förtroende för personen du samtalar med.

Länkar till olika alternativ finner du här

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelpolitik” rel=”tag”>spelpolitik</a>