Om Bloggen

Denna blogg handlar om de negativa konsekvenser som spel om pengar kan medföra – missbruk och beroende.

Spelmissbruk är ett folkhälsoproblem som vi måste ta på största allvar. Problemet ökar i omfattning, inte minst bland ungdomar. I gruppen unga män 18-24 år, uppger nästan 10 % att de har problem att kontrollera sitt spelande.  Så skall vi inte behöva ha det i Sverige och det är nu dags för politikerna att gå från ord till handling.

Det handlar om att på allvar prioritera ansvar före vinst och radikalt ändra inriktning i spelpolitiken.

Syftet med denna blogg är att:

  • Debattera spelansvarsfrågor
  • Motivera problemspelare
  • Sprida kunskap om spelberoende

 

Välkommen in!