Tack alla för allt!

tackDet här blir mitt sista blogginlägg. Spelnykter stänger igen butiken efter snart 9 år. Jag har tidigare gjort några ”försök” att ägna mig åt något annat men då har det dykt upp en ny klient eller ett nytt uppdrag. Det har helt enkelt varit för intressant, lärorikt och roligt för att sluta. Känslan av att kunna göra nytta, påverka och hjälpa människor är härlig och har varit svår att släppa. Nu är dock tiden inne och jag kommer snart att släcka ned sajten. Det känns såklart vemodigt, lite sorgligt men samtidigt bra när man väl har bestämt sig. Kvar är alla fina minnen av massor med möten och samtal med alla de människor jag mött under åren.

På det stora hela är jag nöjd med vad jag åstadkommit. Jag tänker främst på att jag har fått möjligheten och förmånen att hjälpa individer som har det svårt. Det är fantastiskt. Jag har kunnat coacha omkring 60 spelberoende personer och deras anhöriga, till spelfrihet och ett bättre liv. Människor jag har kommit nära och fått ta del av deras livsöden. Några personer har uttryckt att jag räddat deras liv. I två av fallen tror jag faktiskt att det verkligen var så, på riktigt. Hade de inte fått tag i mig så hade de kanske inte levt idag. Om det stämmer vet vi inte men oavsett så är jag lycklig över att de båda mår så bra idag och har alla förutsättningar till ett gott liv framöver. Jag är nöjd med att ha givit spelberoende ett ansikte och att jag försökt förklara att man inte ska skämmas över att drabbas av beroende. Ibland händer saker som delvis står utom vår kontroll. Det är vad som sedan sker som är det viktiga. Hur du förhåller dig till dig själv, dina problem och till din omgivning. Jag har uppmanat spelare att tala om sina problem, att det faktiskt kan vara bra och utvecklande och kan stärka såväl dig själv som dina relationer till andra. Jag har fått olika myndigheter och viktiga samhällsfunktioner att förstå att spelberoende är på riktigt och något att ta på största allvar. Det är jag nöjd med.

Jag är inte nöjd med läget på svensk spelmarknad. Där måste vi alla som jobbar med frågor om spelansvar, speletik och spelpolitik ge oss själva underkänt. Vi har länge vetat om att självreglering inte kommer att fungera. Det är för stora pengar inblandade för det. Lagstiftning är därför nödvändig och det tog alltför lång tid för oss att lyckas övertyga politikerna om detta. De kunde i för många år nonchalera frågan och gömma och glömma den i otaliga utredningar. Resultatet blev att spelbolag kunde härja fritt med tveksamma metoder i sin hänsynslösa jakt på vinster. Jag tänker främst på den oreglerade delen av spelmarknaden även om det funnits mycket i övrigt att önska även på den reglerade sidan. Det har skördat många offer och det känns inte alls bra.

Nu händer det dock saker och vi får verkligen glädjas åt att vi förhoppningsvis ganska snart har en ny omreglerad spelmarknad och en modernare spellagstiftning på plats. Spelansvar är på agendan och spelutredare Hallstedt tror jag förstår vad som måste göras för att verkligen komma tillrätta med avarterna. Vi kommer även att se omformuleringar av såväl SoL som HSL och det är mycket glädjande. Vi kommer att få en ordning och en huvudman och utbudet av behandling kommer att vara större och mer jämnt fördelad i landet. Möjligen är det en ketchup-effekt och ett resultat av trägen debatt, diskussion och hårt arbete genom åren från alla oss som dagligen har drivit dessa frågor. I så fall är det bra, även om det möjligen tog lite för lång tid.

Slutligen en uppmaning till regeringen och folkhälsomyndigheten. Arbetet mot spelproblem måste prioriteras mer. Det är pinsamt att organisationer som b.la. Spelberoendes Riksförbund, RISK, Spelberoendeteamen och andra får så små och i vissa fall, minskade anslag. De gör ett fantastiskt gott jobb och gör stor skillnad för många individer. Det måste ändras på så att fler kan få hjälp och att debatten hålls vid liv. 

En och annan föreläsning kommer jag att hinna med men det får i så fall bli på kvällstid eller på helger. Hör av er om intresse finnes.

I övrigt så tackar jag för mig och jag vill önska er alla ett stort lycka till i ert fortsatta arbetet mot en sund och säker spelmarknad. Plötsligt händer det…

Tack alla för allt!

/ Magnus

 

Annonser

Ointresserade spelbolag

Jag arbetar b.la. med att coacha spelberoende individer och deras anhöriga med motiverande samtal. Många gånger kommer jag mina klienter väldigt nära och får ta del av deras historier och livsöden. I flera fall har de spelat bort osannolikt mycket pengar. Hur mycket det blir i slutändan beror oftast på vilken tillgång på pengar spelaren har. 

Det är inte storleken på beloppen som avgör hur spelberoende en individ är. Beteendet kan vara lika destruktivt även med mindre summor. Däremot blir konsekvenserna i allmänhet allvarligare ju större pengar det handlar om. Många spelberoende individer som jag möter har begått brott för att finansiera sitt missbruk, i stort som smått. Allt ifrån småstölder till allvarlig förskingring.

Gemensamt, för de flesta som har genomfört kriminella aktiviteter för att finansiera sitt spelande, är att de aldrig tidigare har varit i närheten av brottslighet. Det är i allt väsentligt helt vanliga medborgare utan någon allvarlig bakomliggande problematik. Det är alltså spelandet som drivit dem så långt, att de monterat ned sina moraliska spärrar för att kunna fortsätta missbruka.

Vad kan man göra åt det här? Jag tror att kunskap är nyckeln. Fler samhällsfunktioner bör skaffa kunskap om hur det här fungerar. I syfte att kunna upptäcka problemen i tid och att på ett effektivt sätt kommunicera med människor med spelproblem. Detta gäller inte minst spelbolagen som idag endast är intresserade av att få in pengarna men är oftast totalt ointresserade av varifrån de kommer. De bryr sig inte heller särskilt mycket om sina kunders mående och tycker det är obehagligt att behöva tala med dem.

Jag följer just nu b.la. 5 st klienter som alla befinner sig i olika faser. En av dem är precis på väg ut från fängelse, en annan har precis fått sin dom och har att se fram emot 3 år bakom lås och bom. Alla är vanliga, tidigare ostraffade medborgare utan någon annan allvarligare bakomliggande problematik. De tvingas naturligtvis ta ansvar för sina handlingar och de kan inte skylla allt på sitt spelberoende. Däremot kan man förklara deras irrationella beslut och agerande genom att förstå hur spelberoende fungerar. Möjligen hade det inte heller behövt gå så långt om det hade funnits kunskap och ambitioner hos b.la. spelbolagen.  

Dessa 5 klienter är ganska extrema på så sätt att de har spelat bort  5-15 miljoner kronor vardera. De har även uppvisat ett spelbeteende som är extremt vad gäller antalet transaktioner, val av spelform/spelobjekt, hur de spelar, när de spelar, hur de spelar före vinster, efter vinster osv. Även längden på spelsessionerna, tid på dygnet osv. har avvikit från det normala på alla sätt. Samtliga har kort tid efter avslöjandena screenats med full pott i de vedertagna screeninginstrument som finns tillhands.

Det har alltså i dessa exempel varit helt uppenbart att individerna har skadat sig själva och lidit av diagnosen spelberoende. Det har även i samtliga fall, funnits all anledning att misstänka att pengarna som spelats bort inte har varit vita, ärligt intjänade pengar, vilket det inte heller var.

Detta spelbeteende har i dessa fall pågått i mellan 3-6 år. I samtliga fall har det slutat med en krasch där de blivit upptäckta och avslöjade. Ingen av dem har alltså försökt sluta på egen hand eller tidigare sökt hjälp. Inte heller har någon av dessa spelare varit speciellt intresserad av spelbolagens hjälpverktyg, om de ens har känt till att de existerar. Inte i något fall har spelbolaget hört av sig för att höra om allt står rätt till.

Jag och många jag samtalar med om det här, menar att spelbolagen helst inte bör tjäna pengar på spelberoende individer och inte heller pengar som är stulna eller förskingrade, om det går att undvika. Spelbolagen själva och deras ägare verkar inte hålla med. De menar att det inte är deras ansvar att samtala med sina kunder om deras destruktiva spelvanor.  –”Vi tillhandahåller attraktiva spel”, det är vår uppgift. Att sätta in ändamålsenliga kommunikationsinsatser till de som behöver det är alltså inte aktuellt, om man frågar spelbolagen.

Nyligen har Datainspektionen granskat hur statliga Svenska Spel hanterar personuppgifter. Inspektionen menar att det är ett brott mot personuppgiftslagen om man samlar in uppgifter i syfte att bedöma risk för, eller graden av spelproblem. Det anses vara en uppgift om hälsa och därmed en känslig personuppgift.

Detta är olyckligt för nu tar, i detta fall, Svenska Spel det som en anledning att även fortsättningsvis strunta i att bry sig om en kund spelar sönder sig mitt framför näsan på dem. För de har ju inte ”legala möjligheter att jobba proaktivt”, enligt deras tolkning av inspektionens granskning. Det som krävs är en lag eller förordning som står över PUL, eller ett uttryckligt samtycke från kunden i samband med öppnandet av spelkontot. Detta är frågor som är viktiga att diskutera inför en omreglering och jag menar att det är Svenska Spel som ska driva på den utvecklingen. Så är det tyvärr inte just nu.

På den oreglerade sidan är det om möjligt ännu värre. En av klienterna ovan var så spelberoende som det går att vara. Allt och jag menar ALLT blinkade illrött i hans fall. Han uppfyllde samtliga kriterier för allvarligt spelberoende och hade spelat bort omkring 10 miljoner kronor på online-casino. (ja, pengarna var förskingrade). Istället för någon form av motiverande samtal eller erbjudande om självtest, hjälp eller annan insats så blev klienten istället överöst med generösa bonuserbjudanden om mellan 5-10.000 kr per tillfälle. Ofta efter en tid av lite mindre frekvent spelande.

Sammanfattningsvis så behöver fler lära sig mer om spelberoende och varför inte börja med spelbolagens företrädare. Vi behöver även diskutera huruvida spelbolagen har något som helst ansvar för att sätta in någon som helst åtgärd i syfte att förhindra liknande katastrofer som de som mina klienter har råkat ut för. Vad är egentligen spelansvar?

/ Magnus

Nu kör vi…

Oj, vad tiden går fort. Det var evigheter sedan jag skrev något här på bloggen. Anledningarna är flera. Dels har jag varit sysselsatt med annan verksamhet och dels så har det faktiskt inte funnits så speciellt mycket att skriva om jag ska vara ärlig. (Samtidigt hallbart_lotteriinspektionenlite lättja och lathet möjligen). Nu börjar det ju dock att hända saker på den spelpolitiska arenan. Regeringen har utsett lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt till spelutredare. Hans uppgift är att utreda hur ett licenssystem på spelmarknaden ska se ut och implementeras.

Jag har träffat Håkan vid några tillfällen och jag tror att han är rätt man för jobbet. Han är oerhört kunnig och erfaren men verkar också ha det mod och den integritet som krävs för att navigera projektet i hamn. Senast den 31 mars 2017 ska förslaget ligga på regeringens bord. 

En ny lagstiftning är oerhört efterlängtad och helt nödvändig. Nuvarande ordning uppfyller inte de spelpolitiska målen när det kommer till att värna om folkhälsan. Tvärtom så har det skett en osund upprustning på spelmarknaden de senaste åren som skördat många offer. Utbudet och tillgängligheten är enormt och dessutom en massiv marknadsföring och ett främjandeförbud som inte fungerar. Samtidigt har inte sociala skyddshänsyn stått i förgrunden utan giriga spelbolag har fått härja helt fritt med metoder som får en att häpna. Detta märks tydligt i inkorgen och i inkomna hjälpsamtal. Många är dem som far illa och vars liv slås i spillror, inte sällan mitt framför näsan på spelbolagen.

Jag ser fram emot att nogsamt följa utvecklingen och jag kommer att hålla ett extra öga på de frågor som handlar om spelansvar, socialt skydd och min hjärtefråga: spelbolagens kommunikation med de som uppenbart har ett skadligt beteende.

Mitt mål är att hellre skriva oftare och lite kortare. Återkommer väldigt snart igen…

/ Magnus

Svenska Spel levererar

Jag är engagerad i frågor som rör spelansvar. Den kanske viktigaste spelansvarsfrågan butiksinloggning_300x200handlar för mig om på vilka sätt spelbolaget kommunicerar med sina kunder och då främst med de som har ett problematiskt spelbeteende. Det handlar också om vilka hjälpverktyg man tillhandahåller och i vilken grad man marknadsför dem och på vilka sätt man uppmuntrar sina kunder att använda dem. För en liten grupp spelberoende kunder är verktygen verkningslösa då de inte har förmågan att vara sig sätta eller hålla sig till gränser och budgetar. För denna grupp krävs särskilt träffsäkra kommunikationsinsatser.

Lika viktigt som det är att granska och kritisera är att uppmuntra och berömma när det sker något positivt härvidlag. Statliga Svenska Spel har många gånger varit i skottgluggen, kanske främst för att det är just ett statligt bolag som vi kan kräva mycket av. De ska gå i främsta ledet när det gäller att utveckla innovativa spelansvarsåtgärder och de har riksdagens spelpolitiska mål att följa och förhålla sig till.

På senare tid har dock Svenska Spel tagit en rad positiva och välkomna beslut. Igår meddelade det statliga spelbolaget  att det kommer att bli obligatoriskt med spelkort för allt spel, med undantag för lotter och Casino. Plötsligt händer det! VD Lennart Käll menar att det är dags att sätta ned foten och att spelkortskrav är en viktig del i ett mer konsekvent och tydligt spelansvar. – ”Det ger oss möjlighet att bli mer proaktiva i kundrelationen och vi kan ta initiativ till dialog med de som kanske spelar för mycket”, säger VD:n. Det där låter som musik i mina öron. Det är ett fantastiskt genombrott och det kunde inte komma lägligare.

För ett par veckor sedan beslutade dessutom Svenska Spels koncernledning att de slopar rabatter och bonusar på alla spel. Motiveringen var att man inte vill driva på ett ökat spelande vilket i förlängningen kan innebära ett ökat problemspelare, vilket inte är förenligt med bolagets uppdrag. 

Samtidigt kan vi läsa i tidningarna om vissa av online-spelbolagens totala avsaknad av spelansvar, kunskap om spelmissbruk och empati. De kallar spelmissbrukarna för VIP-kunder och bjuder på spritresor trots att det är uppenbart att spelaren skadar sig själv och andra och trots att det finns all anledning att misstänka att pengarna som spelas bort inte är vita och ärligt intjänade medel.

Nu återstår det att se om Svenska Spel går från ord till handling. Jag tänker främst på uttalandet: –”Nu kan vi ta initiativ till dialog med de som kanske spelar för mycket”.

Flata politiker

 

en-svensk-politiker-gommer-sig

Jag skrev ett inlägg i våras där jag var positiv och optimistisk kring den framtida Svenska spelpolitiken. Det verkade då som om det skulle komma en proposition om en ny modern spellagstiftning i god tid före valet nästa år. Politikerna verkade vara överens över partigränserna om att införa ett licenssystem, likt det som finns i Danmark.

Det mest positiva med det hade varit att de seriösa aktörer som får tillstånd att anordna spel i Sverige, skulle tvingas ta sociala skyddshänsyn och utveckla sina spelansvarsåtgärder, i linje med riksdagens spelpolitiska mål.

Idag är det vilda västern och hundratals onlinespelbolag erbjuder spel via internet men såväl skattar som har sina speltillstånd någon helt annanstans. Många av dem kan inte ens stava till spelansvar. Det sker just nu en upprustning av farliga spel kombinerat med ökande investeringar i uppmuntrande marknadsföring riktad till svenska spelkonsumenter.

Dessvärre har jag fått äta upp mina positiva uttalanden. I förra veckan  meddelade Erik Thedéen, statssekreterare hos ansvarig minister Peter Noman (M) att regeringen vill tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller omreglering av svensk spelmarknad. Regeringen skall avvakta och istället utreda frågan ytterligare då den är ”otroligt komplex och svår”. Denna utredning beräknas ta ytterligare 1-2 år. Ännu en gång sopar man alltså denna viktiga fråga under mattan och gömmer frågan i ännu en utredning, med samma frågeställningar som i den stora statliga spelutredningen ”en framtida spelreglering” från 2008.

Sanningen är nog snarare att frågan är för liten och obekväm i kommande valrörelse. Man vinner inga val på att begränsa internet och att stoppa banköverföringar, vilket möjligen hade blivit fallet vid ett införande av ett licenssystem.  

Nu har vi alltså status que – ett spelpolitiskt vakuum vilket är det sista vi behöver i Sverige då det ökar risken för ett accelererande problemspelande. Online-spelbolagen går i täten och kan utan risk fortsätta att aggressivt marknadsföra sina spel till svenska kunder. Samtidigt ser vi tendenser till att vissa av de idag reglerade aktörerna hakar på med insättningsbonusar och tveksamma försäljningsmetoder. En sådan upprustning är ingen bra utveckling.

Thedéen ser fördelarna med ett licenssystem. Det möjliggör en viss reglering av dagens oreglerade aktörer. Hela marknaden skulle omfattas av samma regler och stå under tillsyn. Han tycker dock att det finns frågor som kräver svar: Leder vinstmaximering till ökat spelande? Ökar farliga spel? Ökar antalet spelberoende?

Svaret på dessa frågor är sannolikt JA och det är just därför vi behöver omreglera marknaden så att vi kan styra upp vilka aktörer som håller måttet när det gäller att ta ansvar för spelarna. Licenstagarna skall tvingas underkasta sig de regler som stipuleras om de vill åt svenska spelares pengar. Samtidigt blir EU nöjda då Svenska spel utsätts för lite konkurrens.

När Thedéen och regeringen så småningom kommer fram till detta om ett par år så har ytterligare ett par hundratusen människor fastnat i spelmissbruk och ett antal miljarder skattekronor i onödan hamnat på Isle of Man och på Malta. 

Idag uppger 10% av unga män, 18-24 år, att spel om pengar påverkar deras liv negativt. Det är en fördubbling jämfört med för 10 år sedan. Det borde räcka som argument för att snabbt ta itu med frågan och anpassa spellagstiftningen till den rådande verkligheten.

Allt på en gång

Tummen upp

Vi som arbetar med spelberoendefrågor börjar se ljuset i tunneln. Spelberoendefrågan har länge varit en ”icke fråga” för våra politiker och många är artiklarna och inläggen som, med all rätt, har anmärkt på denna märkliga likgiltighet inför ett allvarligt folkhälsoproblem. Bakgrunden till denna flathet från ansvariga folkvalda är enkel att förstå. Det handlar om stora pengar för spelanordnaren svenska staten. Man vinner heller inga val på att begränsa internet och att stoppa bank-överföringar. 

Det verkar dock som om trägen vinner och politikerna har nu insett att man inte kan vänta längre. Man har sugit ut tillräckligt mycket pengar ur spelarna och skadeverkningarna börjar uppmärksammas alltmer i medierna. Den närmaste tiden kommer det att hända mycket och allt verkar komma på en och samma gång. Det kommer att fattas kloka beslut av politiker och beslutsfattare som är bra för de spelberoende, bra för de anhöriga och bra för samhället. Vad är det då som händer och varför just nu?

DSM I nästa reviderade upplaga av den ansedda diagnoshandboken DSM kommer spelberoende att flyttas från kategorin ”impulskontrollstörning”  till kategorin ”beroende”. Spelberoende kommer således att jämställas med annat beroende och därmed bli en accepterad diagnos såsom alkoholism eller drogberoende. Att spelberoende kommer  in i ”finrummet” av beroendesjukdomar innebär en stor upprättelse för de drabbade men också att frågan om vem som äger ansvaret för vård & behandling måste redas ut. Nästa upplaga av DSM, kallad DSM-5 förväntas publiceras i maj 2013.

Socialstyrelsen Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att kartlägga hur myndigheten kan stödja utvecklingen av vård och behandling av spelberoende. Detta uppdrag har har tidigare legat på folkhälsoinstitutet. Riksrevisionen har i sin granskning ”staten på spelmarknaden” pekat på vikten att snarast utreda vem som ska bära  huvudansvaret för vård och och behandling. Kommunerna, sjukvården eller kanske psykiatrin. Socialstyrelsen skall presentera sina resultat och rekommendationer i den här frågan senast den 31 maj 2013.

Swelogs Swedish longitudinal gambling study är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor i Sverige. Studien startade 2008 och avslutas först 2015. Vi har alltså numera god kunskap om problemets omfattning och kan i swelogs rapporter se att spelberoende faktiskt är ett allvarligt beroendetillstånd som involverar många människor och påverkar livskvalitet, hälsa och produktivitet negativt. Vi har numera svart på vitt att det här är något att ta på allvar och att problematiken inte kan nonchaleras. Den viktigaste upptäckten i Swelogs är att spelproblemen bland unga män har fördubblats sedan förra mättningen för 12 år sedan.

Socialtjänstlagen Det pågår en debatt om huruvida kommunerna skall erbjuda bistånd till behandling av spelberoende. Nuvarande formulering i lagen är luddig och ger inte någon självklar rätt till hjälp för den drabbade. Det har därmed funnits stort utrymme för godtycke och egna bedömningar ute i kommunerna och det har varit stora skillnader i attityd till spelberoendefrågan kommunerna emellan. Detta bidrar till ojämlikhet i hälsa och är uppmärksammat av politikerna. Så snart socialstyrelsens kartläggning är klar så kommer arbetet med att se över formuleringen i lagtexten att startas och sannolikt så har vi en ny tydligare paragraf framöver.

Spellagstiftningen Riksrevisionen rapporterade i somras att nuvarande ordning snarast bidrar till att öka spelproblematiken. Det faktum att det är fritt fram att erbjuda online-gambling till svenska kunder via nätet, många gånger utan spelansvarsåtgärder, samt det faktum att främjandeförbudet inte fungerar har inneburit att politikerna nu förstår att det krävs en ny, modernare spellagstiftning. Vilken lösning man än väljer och vilka det än blir som får anordna spel i Sverige framöver så kommer det att innebära ökade krav på spelansvarsåtgärder för anordnarna. Finansmarknadsministern har beställt en ny spelutredning som kommer att påbörjas under våren och i direktiven till utredningen kommer sannolikt även automatspelet Vegas vara eller inte vara, att finnas med. Regeringsföreträdare har lovat en proposition om en ny, modern och fungerande spellagstiftning i god tid före valet 2014.

Spelansvaret Det verkar som om fler spelbolag äntligen har börjat förstå att det kan vara attraktivt att ta frågan om spelansvar på allvar. Att man kan rekrytera kunder med argument som ansvarstagande, hållbarhet och CSR och inte bara återbetalnings-procent och att produktutveckla farliga spel. Vi kan hoppas att fler spelföretag börjar kommunicera med sina missbrukande kunder och att man börjar fylla spelansvars-retoriken med ett innehåll som faktiskt hjälper spelare med problem.

Det finns alltså hopp och anledning till att vara lite positiv inför framtiden. Åtminstone precis just nu…

/ Magnus Rydeving

Vad är spelansvar?

1005737_78279829Det är mycket vackra ord när man läser rapporter och hör beslutsfattare resonera om en framtida spelpolitik. Spelansvar är ett av dem! Vad är det egentligen, i praktiken, utöver just ett vackert ord? Jag skall här försöka reda ut begreppet men först en bakgrund.

På den svenska spelmarknaden tillåts idag ett begränsat antal aktörer som har tillstånd att anordna spel och lotterier om pengar. Tanken med denna begränsade, reglerade marknad har varit att värna om folkhälsan genom att tillgodose efterfrågan på spel under kontrollerade former. Riksdagen har i sina spelpolitiska mål tydliggjort att omsorgen ska ha hög prioritet och regeringen har angett att sociala skyddshänsyn ska stå i förgrunden för spelpolitiken.

Efterfrågan och utbud av spel har sedan slutet av 90-talet dock genomgått stora förändringar. Internets genombrott har möjliggjort ett inträde av utländska spelbolag på den svenska marknaden och nya spelprodukter har utvecklats. Det innebär i praktiken att många av de spelbolag som vänder sig till Svenska kunder och som annonserar i Svensk media inte alls står under statens kontroll. Den här utvecklingen har inneburit en ökad konkurrens om spelarnas pengar. Spel är en stor och mycket lönsam industri och den ökade konkurrensen innebär en uppenbar risk att spelbolag, i sin iver att ta marknadsandelar, vidtar åtgärder som riskerar att öka problemspelandet. 

Våra politiker har, med anledning härav, sett behovet av att se över och anpassa spellagstiftningen till den rådande verkligheten. Det har resulterat i två statliga spelutredningar de senaste åren och nyligen har även Riksrevisionen genomfört en omfattande granskning av, om nuvarande ordning effektivt stödjer riksdagens mål om minskat spelberoende. Riksrevisionens rapport visar att det finns stora brister och att utvecklingen snarare bidrar till ökat spelberoende. I sina rekommendationer till regeringen så efterlyser man därför mer effektiva spelansvarsåtgärder. Det blir således ett dilemma för de Svenska reglerade spelbolagen som å ena sidan vill främja en sund spelmarknad och ligger långt framme i sitt ansvarsarbete men å andra sidan ”behöver” hänga på sina oreglerade, inte alltid lika ansvarstagande konkurrenter för att inte tappa andelar.

Debatten är i full gång och flera politiker har lovat en proposition om en ny modernare spellagstiftning inom mandatperioden. Det verkar för närvarande råda en politisk enighet över blockgränserna om att omreglera spelmarknaden och eventuellt släppa in fler aktörer på marknaden via licenser likt den lösning man valt i Danmark. Sociala skyddshänsyn sägs fortsatt vara i fokus och såväl gamla som eventuellt nya anordnare av spel om pengar kommer att behöva presentera effektiva spelansvarsprogram och bidra till att värna om folkhälsan för att kunna få tillstånd.

Vad är då spelansvar mer än ett vackert ord? Det handlar om flera saker. Bl.a. hur man marknadsför och säljer sina produkter. Det handlar om vilka hjälpverktyg man tillhandahåller och hur man exponerar och marknadsför dem. Hjälpverktygen är oftast frivilliga och syftar till att spelaren själv skall kunna ha koll på och möjlighet till att testa, begränsa eller stänga av sig från spelande. Det kan även handla om vilka spel man väljer att tillhandahålla och marknadsföra, hur dessa spel är utformade i sin konstruktion, hur stor återbetalningen är osv. Det kan handla om vilken utbildning man erbjuder sin personal. Självklart skall man inte sälja spel till minderåriga och man bör på olika sätt upplysa om att det finns risker med spel och vart man kan vända sig om man får problem. Så långt allt gott.

Däremot så är den kanske enskilt viktigaste spelansvarsfrågan lite bortglömd i debatten. Det handlar om på vilka sätt spelbolagen kommunicerar med de av sina kunder som uppvisar ett problematiskt spelande. Hur uppmärksammar man spelaren på sitt eget spelbeteende på ett träffsäkert vis och utan att kränka spelarens integritet? Vad gör spelföretaget när de ser att en kund lider av ett uppenbart spelberoende och det finns anledning att misstänka att spelaren skadar sig själv och andra genom sitt beteende. Vad gör spelbolaget när de ser att en kund spelar bort miljon efter miljon efter miljon på ett närmast desperat vis och det finns kanske anledning att misstänka kriminella aktiviteter?

Bör de agera på något genomtänkt och effektivt sätt för att försöka undvika svåra och allvarliga konsekvenser för sin kund? Eller skall de bara titta på, håva in slantarna och hoppas på att spelaren själv så småningom kommer till insikt och hittar till spelföretagets frivilliga hjälpverktyg?

Målet med olika spelansvarsåtgärder är att sätta kundernas välmående före maximal vinst och att bidra till att minska avarterna med spel, såsom missbruk, beroende och kriminalitet. På den här punkten varierar inställning, kunskap och attityd enormt mellan spelbolagen.

Många spelföretag tar det här på stort allvar och jobbar aktivt med frågan medan många andra tyvärr gör en tydlig avgränsning. De menar att det inte ligger under deras ansvar att lägga sig i spelarens eventuella missbruk och väljer att inte alls kommunicera med sina kunder. Vissa bolag har inte ens de tekniska möjligheterna att upptäcka ett problemspelande. De vill endast åt spelarnas pengar men vill inte veta varifrån de kommer. Moraliskt ansvar existerar inte hos dessa aktörer och de har inga problem med att leva på lönsamma spelmissbrukare.

Sammanfattningsvis så är det dags för en ny modernare spellagstiftning. I första hand för att baka in effektiva spelansvarsåtgärder i tillståndskriterierna och att förändra tillståndsgivning/tillsyn. Inte för att vi nödvändigtvis måste avreglera spelmarknaden och släppa in fler aktörer. Det i sig löser inga problem.

/ Magnus Rydeving